Til Hovedinnhold.

Anvendt Forskning,Teknologi Og Innovasjon

Anvendt Forskning,Teknologi Og Innovasjon

Årsrapport2014.

福尔德:奥克雷弗·克莱弗·斯康·昆斯卡普

Konsernsjef Unni Steinsmo.
unni steinsmo,konsernsjef

VI杠杆I en Tid Med Salt OfStilling。forskning,kunnskap og innovasjon eravgjørendefor lykkes。

全球化,Langvarigøkononomisk克里斯ieuropa,Øktbehov for sikkkerhet og og overgang til nye Energisystemer er ucktorer som bidrar til Uventede Endringer uventedede Endringer。I Norge Har BehovetfåtttØktoppmerksomhetpågrunn av Reduserte Inntekter Fra Petroleumssektom88下载ren。Det Har Gitt en Mer Aktiv Debatt Om Behovet for FlereBenÅPåOgetGrøntSkifteiøkonongien。

Realiteten Er at ahovet ofstilling Er der Hele Tiden,Selv i Tider MedGodøkonomi。kontinuerlig以Åuvikleet samfunn som Erbærekraftig留下ogbedrings ernødvendig。我贝格雷皮特Bærekraftig腿部vi hensyn tilbådemiljøog klima,sunnØkonomiog sosialeдelhed。vimåbalanseredisse hensnene forÅvidereutviklesamfunn som er er godeålea le。

Forskning,kunnskap og evne til Innovasjon eravgjørendefor lykkes med vothstilling。Det En Global Konkurranse Mellom Land Og RegionerOMÅTiltrekkeSEG Virksomher Som Gir Verdisping Og Arbeidsplasser。vi ser at de som satser kraftfulltpåforskningog innovasjon blir vinnere i detteKappløpet。

Nytenking ErNødvendigBådeIkonkurranseutsatt Industri OG我迫使ovalting OG Offentlig Sektor。我ÅreneSom KommerMåOffentlig forvaltning og tjenesteyting satse kraftfulltpånovenasjon,forløse商店oppgaver。

对于Si明升娱乐ntefInnebærer以终止NYE MULIGHETER。vi bidrar til samfunnets omstilling medvårkunnskap,vårelaboratorier ogvårevne til teknologiutvikling。AmbisjonenerÅÅdeltaaktivt,博伊特Næringslivog Offentlig forvaltning的伙伴。Slik Kan Vi Bidra Til Verdiskinging,Innovasjon OgLøsningerforVårTids商店Samfunnsutfordringer。

kravet om ofstilling gjelderogsåvåregen virksomhet。DenneÅrsrapportenViser iutgangspunktetgodeøkonomiske高大。上帝漂移ogØkonomiskeoverkudd er heltnødvendigforÅkunnespectere我laboratorier og ny forskning。Men Talenene为2014年VacerOgsået ennet啤酒厂:结果塔纳弗拉Løpende漂移Er Form88下载svake I Flere Deler AV Sintefs Virksomhet。明升娱乐detmåvi ta tak我gjennom kontinuerlig omstilling og bededring。

unni steinsmos signatur.
unni steinsmo.

Glimt m88下载Fra 明升娱乐Sintef-Året2014

轰炸Årsberetning.

Kvinnelig ForskerPåLaoboratorium

明升娱乐Sintef Fikk Et DriftsresultatPÅ106百万人克朗I 2014,OG结果FørSkattPå143百万人。Flere EngangseffekterPåvirker结果我的实证额退,Menutiveettettetfra denordinæredrener m88下载for svakt。

NøkkeltallogKomplettÅrsregnskap

Finansieringskilder,ansatte og publikasjoner
Netto Driftsinntekt,Netto Driftsmargin OG投资者
likestilling.

InstitttenesNøkkeltall.

HMS-Regnskap.

明升娱乐Sintef Skal Ha等arbeidsmiljøomer sikkert og som fremmer trivsel og god helse hos de ansatte。Denne Ambisjonen Skalværesentralivårtarbeid og ivårebeslutningsprosesser。en tydelig og offensiv mederpraksis samt medvirkning m88下载fra ansatte erviktig for drive et godt hms-arbeid。