Til Hovedinnhold.

Anvendt Forskning,Teknologi Og Innovasjon

Anvendt Forskning,Teknologi Og Innovasjon

Årsrapport2017.

konsernsjef.
918 06 193.

et godtÅrgir grunnlag for nye satsinger

Konsernsjef alexandra bechgjørv
Konsernsjef Alexandra BechGjørv(Foto:Geir Mogen)

2017 BLE etGodtÅr为辛特。明升娱乐vi har fortsatt styrketvår发布og opplever faglige fremganger我sværtmange samenhenger。De Nye Forskningssentrene forMiljøvenligEnergi Er kommet Godt i Gang,Og Sammen Med Kondene Har Vi Gjort et StortLøft在ProSjektet«海景中心»VilVæreGodtStepopp forÅforløseFremtidSmuligheteneI de Havbasertenæringne。

vi opplever在牛恩·塞尔佩尔斯·塞里德·索·神伙伴明升娱乐IN TID Der Diredarmering,自动化,昆斯蒂格智能,纽约物流器,Avansert Robotteknologi Og Nye ForretningsModeller Har Stor Betyning for Strategiske Veivalg og EvnenTilÅutvikleKonurransedyktigeVirksomheter OG OffentLige Tjenester。我Gjennomsnitt gir kondene s明升娱乐intefs insats en scorepå超过4,5påskalader 5 er best。

明升娱乐SintefsØKonomiske结果BLE Dete Beste Noensinne,Etter Flere VanskeligeÅrSom Blant Annet Var Preget Av Nedgang I Aktivitet Mot PetroleumsIndustrien。Siden 2014 ERvåramdee omseting knyttet til Olje Og Gass Redusert Med MED MED MED MED MED MED MED。vi har lyktesmedåkompenserehele dette InntektstapetMedøkteInntekterPåandreMområder,Sombygg Og Anlegg,Havbruk,Fornybar Energi OG Prossindustri。Med Dette Bidrar 明升娱乐Sintef TIL Utvikling Av et Mer Mangfoldig og Konkurransedyktignæringsliv我norge。

Samtidig erdetVårKlareAmbisjonåVokseIgjen,OgsåMOTOLJE-OGGassnæringen。对于Å锡克瑞朗西克特琴Myndighetene OG Selskapene Legger opp直到Til,TrengerAktørenePåNorskSokkelAlt SintefHarÅberbyPåAv Kompet明升娱乐anse forÅredusereinmiljøpåvirkningog fortsatt Kutte Kostnader。vi skalogsåværeen sterkpådriveriåta frem konkurransedyktige ofterativer til olje og gass,og vi撒布比亚医师Med Kunder Som Har Internasjonalt Ledene Poxjoner innen Fornybar Energi,Energilaging OG Energieffektiv Mobilitet,Industri Og Samfunnsplanleging。

desisteÅrenehar vi Redusert Kostnadene Vesentlig ogGjennomført商店OrgorasaSahonsendringer forÅStyrke EvnenTilÅleverePåvårtopprag。Dette Har Skjedd Gjennom Betydelig Innsats m88下载Fra Ansatte I Hele 明升娱乐Sintef,Som Det Er GrunnTilåværeStoldAv。

Som certiftelse ha明升娱乐r sintef ingen eiere som tar utbytte avvårexinge。Den Andre Siden AV Dette ER在VI Heller Ikke Har Eiere Som Kan Skyte Inn KapitalNårViGrengerdet。vimåtjene og forvaltevårepengerselv,Og Incidere I ny forskning。Foran OSSStår商店Oppgaver Som Vil Kreve Innsats Og Kapital:vi Skal Utvikle flerfagligesatsingsområdersom Er Viktige for Omstille Norge,vi SkalØkeinsatsenpåkommersialiseringav forskningsresultater og vi skal bidra i campusutvikling medvåreiverspartnerei trondheim og oslo。

SamfunnetGjennomgåren Kraftig Omstilling,MedStørre牛皮纸OG Tempo Noen Gang。Det Som Tidligere Var Adskilte Bransjer Og Sektorer,SmkerNÅSammenPånyeMåterGjennomTeknologi Og Nye ForretningsModeller。forståelseav samspillet mellom mennesker,Teknologi og Sikre Samfunn eravgjørende。UT m88下载FRAVårt斯特克Faglige Utgangspunkt ArbeiderVinåHardtMedåFlerfagligKompetanse og Sintefs Evne Og PositjonTilÅløfteIndustri明升娱乐ellog Politisk Dialog Med Kunder Og Myndigher。

vi grier的Dette Kreveråarbeideogmøtevårekundersom«elt sintef»。明升娱乐Operasjonalisering AV«Ett S明升娱乐intef»Er Hovedtema I Den ProsetsenVinåGjennomfører,Som ILøpetV2018 Skal Searingere I en Revidert Strategi for Sintef。Det Gode结果我2017年GIR OSS Viktig Drahjelp I Dette Arbeidet。

Alexandra BechGjørv.

m88下载

明升娱乐Sintefer Et Av EuropasStørsteForsknissinstitutt,Med Flerfaglig Spisskompetanse Innenfor Teknologi,Naturvitenskap Og Samfunnsvitenskap。

明升娱乐Sintef Er En Uavhengig CTILTELSE SOM SIDEN 1950 HAR SKAPT INVENASJON GJENNOM UTVIKLINGS-OG Forskningsoppdrag fornæringslivog Offentlig Sektor i Inn-Og utland。

Vårvisjon.:Teknologi for et edre samfunn

图 - 普通威尔登的Kunder Og Innovasjon
图SJU AV TI MEDARBEIDERE ER FORSKERE

光束fra m88下载sint明升娱乐ef-Året

轰炸Årsberetning.

Gruppebilde AV 明升娱乐Sintefs Styre
明升娱乐Sintefs Styre。m88下载Fra Venstre:Ingrid Selled,Grite Aspelund,Arne Birkeland,Vigdis Olden,Walter Qvam,Marit Reitan,Tor Grande,MariThjømøeOgoleSwang。FOTO:GORM K. Gaare

Sintef的Sintef,EtterFlereÅr明升娱乐medsvakeQuereaters,Ioppnåddeen avkastningiTrådMedMålsetenen埃斯特雷特·埃尔弗雷弗雷德斯医学。Dette Er et结果Av Hardt Arbeid OG Mange Krevende Proseser for Omstille Store Deler Av Consorisasjonen Og Effektivisere Driften。男人det erogsået结果av在vi har lyktes中的eTÅkompensereomsetningnedgang mot olje-og gassbransjen med vekst mot andre sektorer,særligmot havbruk og fiskeri,Energi og bygg og Anlegg。ENAVKASTINGPÅIVÅETSERNØDVENGIG在Sintef Skal Kunne L明升娱乐igge I Front,OGEvneåForetaNødvendigeConvesteringerI Laboratorier,Viteenskapelig Utstyr Og KompeTanseutvikling。

Samtidig Har Vi Lyktes Med En Klar Styrking Av Viteenskapelig发布,OG STYRETENE TIL Sintef OG Sintefs Kunder I Utlysnin明升娱乐gene IForskningsRådetsNæringsrettede程序员Ved Ingangen Til 2018 BLE God。

NøkkeltallogKomplettÅrsregnskap

Nøkkeltall:Finansieringskilder,ansatte og publikasjoner
Nøkkeltall:Finansieringskilder,ansatte og publikasjoner
Nøkkeltall:Netto Driftsinntekt,Netto Driftsmargin og Investeringer
Nøkkeltall:Netto Driftsinntekt,Netto Driftsmargin og Investeringer
Nøkkeltall:likeestilling.
Nøkkeltall:likeestilling.

Institttenesnøkkeltall.

HMS-Regnskap.

HMS HARFØRSTE先验我的SINTET。明升娱乐DetStements SystematiskMedÅIvaretaMedarbeideres Sikkerhet OgArbeidsmiljø,etarbeidsmiljøSomSkalværetrygt for medarbeiderne og som spal stimulere til trivsel og god helse。我是明升娱乐sintef har vi godt samarbeid mellom medarbeivere og Ledelse,Noe Som Er Av Star Stay Bistyning foreÅ略带Godt og HelsefremmendeArbeidsmiljø。

明升娱乐SINTET ER REVIDERT OPP MOT TRE标准化者;ISO 14001:2015 ledelsessystemer forMiljø,ISO 9001:2015 ledelsessystemer为kvalitet og Og Og Og Og Oh ohsas 18001:2007 Styringsystemer forArbeidsmiljø。Sintef Jobber Godt Med F明升娱乐orbedringsarbeid og Systematikkk ogframstårionligmedhøym88下载kvalitet overfethyshundergershunteringringringringringsarbeid og systematikkk ofvårekunder。

DeOverordnedeMål为HMS-Arbeidet Er:

  • 明升娱乐Sintef Skal Ha et Godt og HelsefremmendeArbeidsmiljø
  • 明升娱乐Sintef Skal Ha Null ArbeidsrelatertSm88下载ykefravær
  • 明升娱乐Sintef Skal Ha Null Skader,Ulykker Eller Tap
  • 明升娱乐Sintef Sm88下载kalFramståSom En En Bedrift Mem TydeligMiljøprofil

HeleÅrsrapportenSOM PDF-FIL