直到hovedinnhold

凡为剥皮,必为创新

凡为剥皮,必为创新

Arsrapport 2018

Et godt år for 明升娱乐SINTEF

SINTEF 2018 ble et godt 明升娱乐år。Etter flere krevende år har vi nå hat to år med tilfredsstillende økonomiske resultater, med inntjening på et nivå vi trenger for å investere i ny forskning og utvikle verdiskaping og gode samfunsl øsninger。

我将于2017年或2018年访问我的医疗网站å utvikle en ny konsernstrategi, som nå er vedtatt av sintef styre。明升娱乐Vi skal bygge videre på vår styrke som et uavhengig og markedsretet forskningsinstitutt med fremrmrvitenskapelig nivå。

Vår ambisjon er å være et verdensleende forskningsinstitutt, som bidrar til konkurransekraft og gode samfunsl øsninger。Vi legger FNs bærekraftmål till grunn og og øke vekstmuligheter som øtter disse målene。Derfor skal vi i enda større grad enn tidligere ta rolen som utviklingsparty for våre kunder ved å utnytte vår flerfaglight i«Ett SINTE明升娱乐F»og vår evne till å løfte industriell og politisdialog。

她的商店是克瑞文德·奥普加弗的,我在那里有医疗风险和技术风险,我的商店是克瑞文德·奥弗廷格的。黛特·克莱弗·奈伊·洛斯宁格,她很喜欢创新。Vi i 明升娱乐SINTEF m88下载ser fram till å bidra enda sterkere på disse områdene i årene som kommer。

亚历山德拉•本奇Gjø房车

明升娱乐SINTEF konsernsjef Alexandra Bech Gjørv på SINTEF能源实验室。
明升娱乐SINTEF konsernsjef Alexandra Bech Gjørv på SINTEF能源实验室。摄影:Thor Nielsen SIN明升娱乐TEF

m88下载

明升娱乐SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap。

明升娱乐我们可以在1950年继续前进,我们可以在1950年继续前进,我们可以继续前进。

Var visjon:Teknologi是et bedre samfunn的缩写

为了他的创新,为了他的肯德
我们应该去找他

Glimt m88下载fra 明升娱乐SINTEF-året 2018

Styrets arsberetning

2018 var et got år for S明升娱乐INTEF, og vi nådde mange av våre mål。Vi hadde en økonomisk utvikling som var tilfredsstillende og i tråd med våre målsettinger。Vi har tilfredsstillende uttelling i Forskningsrådets og us forskningsprogrammer og etablert et nytt såkornfond。这是我们的医学中心,我们的组织机构。

明升娱乐SINTEFs styre。m88下载Fra venstre: Ole Swang, Christina Wår Hanssen, Bård Myhre, Marit Reitan, Tor Grande, Walter Qvam, Mari Thjømøe, Arne Birkeland og Grete Aspelund。有意者:雷神尼尔森

Nøkkeltall 2018

Instituttenes nøkkeltall

HMS-regnskap

HMS优先于SINTEF。明升娱乐Det betyr å sørge for et arbeidsmiljø一些人尝试一些刺激,直到旅行的上帝。Vår HMS-standard skal være i samsvar med strategi, politikk og mål for HMS-området。

明升娱乐SINTEF innehar sertifikat用于ISO 9001:2015 Ledelsessystemer用于kvalitet, ISO 14001:2015 Ledelsessystemer用于miljø og OHSAS 18001:2007 Styringssystemer用于arbeidsmiljø。Oppfølgingsrevisjonen ble gjennomført 2018年12月访问avvik。I 2018 ble 明升娱乐SINTEF registrert I EPIM JQS I tillegg til Achilles JQS。

明升娱乐sintef hovedstrategi definerer fire overordered mål for HMS-arbeidet:

  • 我有很多事情要做
  • 我不知道该怎么做m88下载
  • 我有我的名字,我有我的名字
  • Vi skal fremstå som en bedrift med en tydelig miljøprofil

HMS-arbeidet planlegges og utføres for kontinuerlig å forbedre 明升娱乐SINTEFs HMS prestasjon。å måle forbedrhar SINTEF i明升娱乐ndicator innenfor de overordnede målene。

Hele årsrapporten som pdf-fil