直到hovedinnhold

凡为剥皮,必为创新

凡为剥皮,必为创新

Arsrapport 2019

got år i 2019 - usikkert for alle i 2020

2019 ble et godt år for 明升娱乐SINTEF。Vi oppnådde en netto drifts-margin på 5,4 present, som er i tråd med vårt mål om minimum 5 present over tid。Vi hadde god vekst i vår omsetning, og ved inngangen till 2020 var ordreresven god, med positive utvikling i de fleste av明升娱乐 SINTEFs markedsområder。

黛特的爱人,我想和你在一起。人们的生活都很正常,在世界各地都有很多人。Vi kjenner ennå ikke konsekvensene av dette, og det kan bli en meget tøff tid også for oss fremover。男士én ting er likevel sikker: Forskning og innovasjon blir enda viktigere for å utvikle og omstille næ-ringslivet og samfunnet videre når situasjonen er normalisert。黛特·阿贝特må我爱你别再和克里斯提德在一起了。明升娱乐SINTEFs ambi-sjon er å bidra aktivt med vår kompetanse og forskning i denne krevende situasjonen。男性nå i四月2020 er det altså usikkert hvordan koronakrisen vil slå ut på sintef 明升娱乐egen aktivitet og resultater i året vi er inne i。

我是2019年登陆的。明升娱乐FNs 17 bærekraftsmål legges til grunn for vårt arbeid, og vi søker vekst-muligheter som理解øtter disse。Jeg er很高兴看到å kunne slå fast at vår nettoomsetning knyttet til forskings - og innovasjons-aktiviteten vokste med hele 5,6 proin 2019, og med kraft tigst vekst inn mot grønne, digitale satsinger。Ambisjonen er å være et verdensleende forskningsinstitutt, med en uavhengig, markedsrette profilog fremrentie vitenskapelig nivå, som bidrar til gode samfunsl øsninger og konkurransekraft for våre kunder。对于å styrke vår mulighet till å realisere strateen, har vi iverksatt en rekke tiltak som fremmer flerfagligheten ved samarbeid mellom ulike fagmiljøer på tvers i SI明升娱乐NTEF。Flerfaglighet er en forutsetting for å skape gode løsninger på komplekse problem-stillinger。Med internasjonal spisskompetanse innenfor mange fagområder, har 明升娱乐SINTEF store muligheter til å være Med og utvikle fremtidens løsninger。

亚历山德拉•本奇Gjø房车
Konsernsjef

Portrett Alexandra Bech jørv Konsernsjef
Alexandra Bech jørv, Konsernsjef S明升娱乐INTEF(摄影:Geir Mogen / SINTEF

m88下载

明升娱乐SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap。

明升娱乐我们可以在1950年继续前进,我们可以在1950年继续前进,我们可以继续前进。

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn

图2000美国国家航空75号纳约纳力计3600 kunder 4,5 av 5 kundetilfreeset 4600 projekter
为了他的创新,为了他的肯德
图75% forskere 11% ledelse og administras8% ingeniører 5% teknisk personell 59% av våre forskere har doktorgrad。
在这里,我可以和他在一起

Glimt m88下载fra 明升娱乐SINTEF-året 2019

Styrets arsrapport

2019 var et godt år for 明升娱乐SINTEF。

Vi opplevde økt etterspørsel og fikk et got results, i tråd med våre målsettinger。Medarbeiderne melder om sterk motivasjon, lagånd og fremtidstro, og kundene gir våre leveranser meget god tilbakemelding。

Nøkkeltall 2019

图:financieringskilder, Ansatte og Publikasjoner
图:财务方面,我很乐意为您服务
图:Netto driftsinntekt, Netto driftsmargin og investeringer
图:Likestilling

Instituttenes nøkkeltall

HMS-regnskap

HMS优先于SINTEF。明升娱乐Det betyr å sørge for et arbeidsmiljø一些人尝试一些刺激,直到个人的生活,旅行的上帝。Det arbeides systematisk med å ivareta medarbeideres sikkerhet og arbeidsmiljø, og vår HMS-standard skal være i samsvar med strategi, politikk og mål for HMS-området。

明升娱乐sintef hovedstrategi definerer fire overordered mål for HMS-arbeidet:

  • 我有很多事情要做
  • 我不知道该怎么做m88下载
  • 我有我的名字,我有我的名字
  • Vi skal være en drift med en tydelig miljøprofil

Hele årsrapporten som pdf-fil