直到hovedinnhold

凡为剥皮,必为创新

凡为剥皮,必为创新

Arsrapport 2020

Korona-året ble bedre enn fryktet

在这里,你可以看到世界各地的人们。大家都在展示自己的皮肤,也都在展示自己的数据。Fremfor alt knyttet til smittevern, utvikling av vaksiner og digital samhandling, men også til å kunne utnytte de store stimulansetiltakene i verdensøkonomien til å akselerere overgangen til et mer bærekraftig samfunn。

SINT明升娱乐EF ble resultatene i 2020 my bedre enn vi fryktet da pandemien slo inn over våren 2020。把所有的东西都写下来,直到å把所有的东西都写下来,直到å把所有的东西都写下来,直到å把所有的东西都写下来,直到å把所有的东西都写下来,直到å。明升娱乐为SIN明升娱乐TEF medførte dette在vi kunne fortsette forsknings - og innovasjonsarbeidet med full styrke mot en grønn og digital omstilling av samfunnet。Målt i brutto omsetning leverte vi forskning og utvikling på nivå med året før, og vi oppnådde et tilfreds stillende økonomisk resultat, samtidig som vi målte kunde tilfredshet til det høyeste nivå siden målingene start。Det betyr at 明升娱乐SINTEF på mange måter står sterkere ved inngangen till 2021 enn vi gjorde for ett år siden。

Samtidig ser vi, næ mest ukentlig, at regioner og land, som EU, USA og Kina, annonserer dristige mål for klima, helse, digitalisering og innovasjon。Vi ser også at de setter inn enorme ressur-ser i forskning og for å bygge opp aktivitet etter pandmien, og samtidig omstille til et bærekraftig og digitalt fremtidssamfunn。Dette vil utfordre alle små land og setter krav til økt omstillings-takt i Norge, hvor vi må utvikle et mer mangfoldig næringsliv etter tiår med stor oljedominans。我在forskningsinnsatsen I næringslivet I Norge, målt I presentav BNP, tradisjonelt har ligget laverenn I våre konkur-rentland有兴趣的读者。Derfor bruker vi i 明升娱乐SINTEF mye krefter på å bidra med vårt syn på hva som er en god og fremtidsretet forsknings - og innovasjonspolitikk som ut øser næringslivets innovasjonsevne。

Denne innovasjonseven er avgjørende for å kunne løse de store oppgavene som står foran oss。Vi må makte å utnytte mulighetene i digital teknologi en radikal omlegging av verdens energi - og matforsyning, logistikk og forbruksmønster, samtidig som Vi utvikler bærekraftige og sikre samfunn i møte med demografiske endringer, sirkulær økonomi, brukertilpasde tjenester og nye øsninger for helse og mobilitet。我是SINTEF医药公司的。明升娱乐

Vi i 明升娱乐SINTEF skal også i 2021 bidra med vår kompetanse og våre laborer for å løse disse store oppgavene i årene som kommer, i nært samarbeid med kunder, myndighter og andre partners。

亚历山德拉•本奇Gjø房车
Konsernsjef

Portrett Alexandra Bech jørv Konsernsjef
Alexandra Bech jørv, Konsernsjef S明升娱乐INTEF(照片:Terje Trobe / SINTEF

m88下载

明升娱乐SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap。

明升娱乐我们可以在1950年继续前进,我们可以在1950年继续前进,我们可以继续前进。

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn

为了他的创新,为了他的肯德

图2000美国国家航空75号纳约纳力计3600 kunder 4,5 av 5 kundetilfreeset 4600 projekter

在这里,我可以和他在一起

图76%为12%的管理员,8%为工程师,5%为teknisk员工

Glimt m88下载fra 明升娱乐SINTEF-året 2020

Styrets arsrapport

Aret 2020

2020 var sterkt preget av både de helsemessige og markdsmessige utfordringene som ble forårsaket av koronapandemien。我们在国家的标准中,上帝与我们的对话是,我们可以用高质量的m88下载提拉塔克,我们可以用高质量的提拉塔克,我们可以用高质量的提拉塔克,我们可以用高质量的提拉塔克,我们可以用高质量的提拉塔克,我们可以用高质量的提拉塔克,我们可以用高质量的提拉塔克,我们可以用高质量的提拉塔克,我们可以用高质量的提拉塔克,我们可以用高质量的提拉塔克,我们可以用高质量的提拉塔克,我们可以用高质量的提拉塔克,我们可以用高质量的提拉塔克,我们可以用高质量的提拉塔克。明升娱乐SINTEF leverte forskning og utvikling målt i brutto omsetning omtrent på nivå med året før, og oppnådde et tilfredsstillende økonomisk resultat。

På mange måter har summen av hardt arbeid, riktige prioriteringer og målrettede tiltak gjort at 明升娱乐SINTEF står sterkere ved inngangen until 2021 enn for ett år siden。

Nøkkeltall 2020

Hele årsrapporten som pdf-fil