Til Hovedinnhold.

Anvendt Forskning,Teknologi Og Innovasjon

Anvendt Forskning,Teknologi Og Innovasjon

Informasjon Om Klagebehandling I 明升娱乐Sintef

kvalitetssjef.
971 83 341.

明升娱乐Sintef Arbeider Med kontinuerlig forbedringwen sine produkter og tjenester。aktiv og上帝对话medvåreinterne og eksterne interessearter om klager er en del av dette Arbeidet。

klagerett.

  • Bådeeksterne og Interne Parter Kan KlagePåLeveransenKnyttet Til Aktivitet Eller Resultat。
  • Klage Kan Rettes Til 明升娱乐SintefVedåTaKontaktMed Sintef Kontaktperson,Prosjektleder Eller Kvalitetssjef。

klagebehandling.

  • Ved Mottak AV Klage VIL LEDER AV Aktiviteten Det KlagesPåuiddelbartIgangsette Behandling Av Klagen。
  • Mottak AV Klage Vil BekReftes Skriftlig Til Klagende Part Innen Ei Uke。Etter Avsluttet Phandling Vil Klagende Part Motta En Skriftlig Rengport Om结果v vulderingen。

Akkrediterte Laboratorier

  • 适用于ArbeidUtførti,vil klagen behandles vil klagen saksbehandler enn som harUtførtaktiviteten detklagespå。

Finn Medarbeider.

om du ikke vet hvem我si明升娱乐ntef du skal kontakte,kan du bestandig ringe明升娱乐辛特罗德罗伯På.40 00 51 00,Såvildekunnehjelpedegåkommeikontakt med Rett人物。