Til Hovedinnhold.

Anvendt Forskning,Teknologi Og Innovasjon

Anvendt Forskning,Teknologi Og Innovasjon

Etick.

Etikkombud.
930 59 100.

etikk我hverdagen

Etikk HandlerOMÅANSVAR。I 明升娱乐SintefMøterVIETISKETFORDRINGERIVÅRARBEIDSHVERDAG,IVårForretningsdriftOG IVårKontaktMed Kolleger,Kunder Og Forbindelser。vi kan bli高跷konkrete困境,viorvimåtavanskelige valg。

våreetiske retningslingljer skalværetil hjelp我慢速situasjoner,og skalværevårtkompass。RetningslinjeneGjennomgås居住ÅrforÅrsikre在de til opver tid er tilpasset samfunnsutviklingen og aktuelle riststillinger for sintef。明升娱乐

VedåSetteeTikk endaSterkerePådagsordenenI Sintef,明升娱乐ØnskerviÅ略带床垫endriftskultur hvorviÅpentskulterervåreetiske困境。Ledelsen I 明升娱乐Sintef HarHøytFokusPåSittEtikkansvar。Alle Ledere Skal Bidra MedRådog veiledning til Ansatte,OGSikreÅpenhetrundt etiske valg,OgsåOmfeil valg blir gjort。derfor trenes detpåetiske困境我virksomheten medmålomålmgeriktigst mulig utfra situasjonen。m88下载

明升娱乐Sintef Forventer在Hver OG en Ansatt Tar Personlig Ansvar forÅopptre eTisk forsvarlig i de Valgsituasjoner vimøterivårhcredag

章程和代码

进度沟通(COP) - ÅrsRAPPORT直接联合国全球契约

明升娱乐Sintef Ble Medlem AV FNS全球紧凑型我Januar 2009。

明升娱乐Sintefs Direkte Aktiviteter er Gjort i上帝超支系统Melse MED FNS全球紧凑型普林斯。Denne Cop Vil Hovedsak Beskrive InnuttetIVåreChåreKunderAktivititeterforVåreKunder,Og Hvordan LeucleateneFra Dem88下载nne Forsknningen Kan HaEnvirkningPådratlalaleMiljøog SamfunnPåenmåteSOMVILSTØTTEDETIPRINSIPPENE。

报告正在进行的沟通(COP)