Til Hovedinnhold.

Anvendt Forskning,Teknologi Og Innovasjon

Anvendt Forskning,Teknologi Og Innovasjon

HMS.

HMS-SJEF.
924 55 928.

I 明升娱乐Sintef HarHMSØversteprior亲认证 - Sikkerheten TilVåreansatte er overordnet Andre Hensyn。

 • vi skal ha et godt og helsefremmendearbeidsmiljø
 • vi skal ha null arbeidsrelatertsykefm88下载ravær
 • vi skal ha null skader,ulykker eller水龙头
 • vi skalværeneddriftmed tydeligmiljøprofil

ViGjørVårtyttste为Åungåulykker og arbeidsrelatert ykdom。våreansatte kal oppleve utvikling og anerkjennelse gjennom samhandling og lagspill。Alle Skal Behandles Med Respekt Og Verdighet。

Kunden Skal Oppleve在Sin明升娱乐tef Har Gode Rutiner forÅIvaretahelse-Miljøog锡克利赫克·我普拉涅克提。vi verter hms krav tilvåreleverandørerog har Innarbeidet termitivåreavtaler。

vårtstyringssystemer er iso-sertifisert。

HMS-POLITIKK.

我是明升娱乐sintef har hms1如果您想了解更多关于Andre hensyn的信息,请访问våre。HMS-politikken gjelder for all 明升娱乐sintef related virksomhet i in - og - land。

 • 明升娱乐Sintef Skal Tilfredsstille Lovkrav o andre krav og gjennom神ledelse sikre en kontinuerlig butedring。
 • HMS ER et LederAnsvar OG SkalInngåivårtdagligearbeid。våreansatte er forpliktettilÅbeabireke。
 • 明升娱乐Sintef Har En Klar Visjon Om Null Ulykker,Skader Eller Tap。vi skalgjørevårtytterteforÅungåulykker og arbeidsrelatertykysvåreansatte og de vi de vi de Vi de Vijber sammen med。
 • 明升娱乐Sintef Skal Ha et Godt og HelsefremmendeArbeidsmiljø。明升娱乐Sintef Skal Ha et Lederskap Som Er Tydelig,Inkluderende Og Ispirerende。våreansatte kal oppleve utvikling og anerkjennelse gjennom samhandling og lagspill。Alle i 明升娱乐Sintef Skal Behandles Med Respekt Og Verdighet。

1的)I 明升娱乐Sintefs HMS-PolitikkInngårHelse,Arbeidsmiljøog Sikkerhet。

Miljøpolitikk.

Med Bakgrunn IVårVisjon“Teknologi for et edre samfunn”Skal Sinte明升娱乐f i Alle Deler Av Sin Virksomhet Legge Til Grunn Hensynet Til Det YtreMiljø。

明升娱乐SintefsMiljøpolitikk斯巴尔锡卡尔·贝德·沃尔斯科·沃尔·六世驱动器egen virksomhet ivaretar hensynet til det YtreMiljø。Den SkalOgsåSikrekontinuerlig forbedringdrivvåregenmiljøprestasjon。

vi forplikter oss til:

 • åarabeide for itablowerav nasjonale og Internasjonale fou程序员Rettet Mot Utvikling AvMiljøvennligTeknologi。
 • å贝德拉直到叉车OG Utvikling AvMiljøvennligeLøsningerGjennomVåreProsjekter。
 • Åvekthtggemiljøspørsmålivårepectederieri kunnskapsoppbygging og laboratorier。
 • åRedusere UTSLIPP AV Klimagasser,VelgeEnergivennnligeLøsningerogUnigåSkadeligeUTSLipp Til Jord,Luft Og Vann。
 • Åkommuniserekunnskap,utvikleløsningerog gi forskningsbasert kunnskapsgrunnlag formiljøpolitisksamfunnsdebatt
 • Åtilfredsstille aktuelle lovbestemte krav oand andre krav som vipåleggerossangåendevåremiljøaspekter。

HMS-Regnskap.

明升娱乐Sintef Skal Ha等arbeidsmiljøomer sikkert og som fremmer trivsel og god helse hos de ansatte。Denne Ambisjonen Skalværesentralivårtarbeid og ivårebeslutningsprosesser。en tydelig og offensiv mederpraksis samt medvirkning m88下载fra ansatte erviktig for drive et godt hms-arbeid。