Til Hovedinnhold.

Anvendt Forskning,Teknologi Og Innovasjon

Anvendt Forskning,Teknologi Og Innovasjon

锡克尔咯河

我的明升娱乐辛特队arbueds det systematisk为Åungåskaderog ulykker。vi skal ha en sterk sikkerhetskultur der Ledelse og ansatte er ansvarlige og motiverte til riktiginÅstyrke sikkerheten i hverdagen。

明升娱乐Sintefs VirksomhetInnbæreraktiviteterSom我Utgangspunktet KanVæreRisikofylte。vi benytter metodikk som hjelper oss i ArbeidetMedÅkartleggeog Iverksette Tiltak for RedUsere Risiko。

våreansatte skal ha rett kompetanse og ha bevissthet om betydningen av egen atferd,slik at de medvirkertilÅskapeen trygg arbeidsplass。