Til Hovedinnhold.

Anvendt Forskning,Teknologi Og Innovasjon

Anvendt Forskning,Teknologi Og Innovasjon

ytremiljø.

明升娱乐Sintef Tar YtreMiljøPåAlvor。Det Handler OMVårtsamfunnsvar,vårtomdømmeogvårtroverdighet。Vi Skalværencerdensledeahtørnnenforforskning og Utvikling AvMiljøvenligeLøsninger。

明升娱乐sintef har vedtatt enmiljøpolitikksom forplikter。vi ivaretarmiljøeti hverdagen ivåregen virksomhet的Da Er det Viktig。vårbamisjonerÅÅuviklemiljøvennligeløsningerfor Kunder og Samfunnet,Og DaMåvi stille de samme stronge krav til Oss Selv。

明升娱乐SintefØnskerÅblien stadig bedreleverandørvedÅ替尔巴斯SEG Forventinger I Markedet。

vi interermiljøkravtilvåreleverandørerog har Innarbeidet差异Ivåreavtaler。

明升娱乐SintefsMiljøengasjementerviktig forVåremenarbeidere。Det Skal Gi StolthetÅanbeide i enmiljøbevissturecerisasaasaasa。

Miljøstyring.

明升娱乐Sintef Er Sertifisert Etter Den Internasjonale标准为MiljøstyringISO 14001。

VedåHabbeSystematisk for Redusere BelastningenPåMiljøetViser Sintef S明升娱乐ittef Sittem sittem sittem sittem still in tilfredsstm88下载iller forventinger fra Kunder。ArbeidetMedÅTilfredsstilleStandardenførerogsåtilØktmiljøbevissthetBlantVåreAnsatte。

明升娱乐Sintef utarbeider handlingsplaner hvor ansattes reisevirksomhet,Energieffektiv漂移og上帝avfallshåndteringinngårsom vesentlige aspekt。