直到hovedinnhold

DipLab -移动kortslutningslaboratorium

DipLab -移动kortslutningslaboratorium

Dette laboratoriet skal benyttes både i forskning og utvikling for å kartlegge og forbedre produksjonsenheters egenskaper under feil i net。

reaktorrer gjør det mulig å utsette produksjonsanlegget for spenningsdipp med ulik dybde, uten å påvirke net。
reaktorrer gjør det mulig å utsette produksjonsanlegget for spenningsdipp med ulik dybde, uten å påvirke net。

Det er stort fokus på utbygging av mer fornybar energy og ens hovedtyngden av elektrisitetsproduksjonen til nå har kommet fm88下载ra store kraftverk øker stadig andelen av mindre produksjonsanlegg。就像anlegg kojerne直到我fordelingsnettet。Større andel produksjon m88下载fra mindre produksjonsanlegg medfører tekniske utfordringer med tanke på systemstabitet og spenningsstabitet ved kortvarige feil/kortslutninger i netet。

Etter hvert som utbredelsen av fornybar produksjon m88下载fra mindre enheter slik som vinindturbiner blir større, øker også behovet for å ha god kontroll på produksjonsenhetens egenskaper med tanke på transient stabilitet (egenskapene for å forbli innkoblet og produsere under og Etter en feil)。m88下载Fram till nå det vært ganske vanlig å till den beskjedne mengden distribuert produksjon å koble helt ut under feil i net。在产品名称:produksjonsenhetene klarer å ligge inne下,在产品名称:produksjonsenhetene å ligge inne下,产品名称:produksjonsenheteneDet derfor bli viktig med tester (både i felt og eventuelt ved fabrikk) for å verifisere at produksjonsenhetenes egenskaper tilfredsstiller nye krav fra m88下载netttselskapene og fra internasjonale“grid codes”。

DIPLAB-laboratoriet skal benyttes både i forskning og utvikling for å kartlegge og forbedre produksjonsenheters egenskaper under feil i net。

Malsetting

 • 我很高兴见到你
 • 我们可以在这里验证一下
 • 好的svar på hvilke tiltak og øsninger最适合å håndtere situasjoner med feil net
 • Ønskelig å kunne teste produksjonsanlegg:
  • “度过”egenskaper
  • Respons (strøm/spenning) ved spenningsdipp/kortslutninger
 • 凯恩·尼提格·埃法林杰:优化av系统
  • 我要去打网球,我要去打网球
  • 比德拉很好地完成了任务

Tilgang直到DipLab

 • DipLab漂移与SINTEF En明升娱乐ergi AS
 • 我要去剥皮
 • Leies av netttselskaper, kraftprodusenter, og leverandører av produksjonsanlegg etc for å teste nye eller eksisterende anlegg ("on site")
 • Tester kan utføres flere typer produksjonsanlegg:
  • Vindkraft
  • Vannkraft (Smakraft)
 • Grensen for hvor store anlegg det kan jøres tester på vil avhenge av hvilken teknologi som er benyttet i produksjonsanleggene (serieomformer VS direktekoblede maskiner)
 • 请键入spenningsdipp som kan forårsakes uten å skape forstyrrelser i netet er avhengig av netttstyrken i tilknytningspunktet。

Fakta om DipLab

 • 8 MVA
  • 1 - 4,5 MVA与10kv
  • 1 - 8mva与30kv
  • Større generator kan testes avhengig av størrelse på spenningsdipp
 • Spenningsnivå: 10kv - 36kv
 • Frekvens: 50hz og 60hz
 • Kan lage flere typier feil:
  • 我喜欢和你在一起
  • 这是我最喜欢的
  • 熔丝直到jord
  • Enkel eller dobbel dipp
 • Minste spenningsdipp: 100 ms

我们将为您提供相关的产品和服务。

Måleteknikk og评价av strømmer og spenninger

 • 实验室和我得到的avansermålesystem som måler den samplede kurveformen till spenninger og ømmer med ubegrenset varighet
 • Måling (8 kanaler) vil være tilkoblet både laboriets primær- og sekundærside
 • 全球定位系统仪器
 • 采样次数为1024次/ 20毫秒
 • Målesystemet kan tilkobles analog og/eller digitale signaler fm88下载ra effektbrytere etc i anleggene for tidssynkron måling av tilstand opp mot endringer i spenninger og strømme

Brukere -Forskning og industri

 • Industriell verdiskaping og mer kost- effeffective offshore vindparker
 • Kompetanse——og kunnskapsbygging
 • 你可以用它来衡量你的价值,也可以用它来衡量你的价值

Publiserttirsdag 16。januar 2018
Forskningsleder
+47 977 53 048

Kontakt

我们将实验室移到某处,直到测试结束。m88下载