直到hovedinnhold

Kavitasjonstunnelen

Kavitasjonstunnelen

Kavitasjonstunnelen brukes till å undersøke den hydrodynamiske yteevnen till ulike type skipsskrog, drivsystemer og andre hydrodynamiske enheter。Propellerinduserte tryksvingninger og støy så vel som kavitasjon undersøkes ved hjhelp av målinger og observasjon med høyhastighetsvideo。Krefter og momenter som virker på propelleraksler og propellerblad kan måles med avanserte egenutviklede miniatyrinstrumenter, i tillegg til standard målinger av trykkraft og dreiemes。

Publiserttorsdag 3。2015年9月
Seniorforsker
+47 9300 02 036

Kontakt

Kontaktinformasjon:

Savio卢卡

Kourosh Koushan