直到hovedinnhold

Bærekraft我SI明升娱乐NTEF

Bærekraft我SI明升娱乐NTEF

Portrettbilde亚历山德拉

2020 har vært et krevende år。Koronakrisen har synliggjort sårbarheter og globale sammenhenger som harget ny innsikt i ødvendigheten av å lykkes med å løse utfordringene som ligger bak bærekraftsmålene。

Alexandra Bech jørv, Konsernsjef S明升娱乐INTEF

FNs bærekraftsmål er førende for 明升娱乐SINTEFs strategi og virksomhet

明升娱乐SINTEFs konsernstrategi, som ble vedtatt i 2019, legger FNs bærekraftsmål til grunn, som førende for virksomheten, og som en tydeliggjøring av 明升娱乐SINTEFs visjon。黛特·尤特维德在2009年联合国全球契约大会上发表了演讲。

17 bærekraftsmålene konkretiserer hva verden og vi må lykkes med i arbeidet for å skape et bedre samfunn。

fn bærekraftsmal

Forskningsporteføljen og bærekraftsmalene

Mange bedrifter setter tydelige prioriteringer for hvilke bærekraftsmål de særlig ønsker å levere på - gjerne ut m88下载fra strategiske hensyn eller ut fra en vurdering av hvor deres samfunnspåvirkning reelt setter er størst。[1]Som forskningsinstitutt inngår 明升娱乐SINTEF i svært mange verdikjder, bransjer og kompetanseområder - med vekt på sektorer der teknologiske løsninger spiller en viktig rolr。Denne breden gjør at vi ønsker å levere på hele bæ rekraft议程aen - og har forliktet oss i vår konsernstrategi
直到17号bærekraftsmålene。Samtidig er det kart at S明升娱乐INTEF leverer vesentlig mer på noen mål enn andre。

Andel av 明升娱乐sintef bruttoomseti 2020 / bærekraftsmål

这是我的分析。Figuren viser en kartlegging av for skningsprojektenes for you like bærekraftsmålene, målt better omsettingi 2020[2]

Vi arbeider systematisk med å forbedre metodesvakheter, men opplever at figuren gir et got bilde av s明升娱乐intef profile . Vi arbeider systematisk med å forbedre metodesvakheter, men opplever at figuren gir et got bilde av sintef。Den illustrerer at i 2020 er det særlig åtte bærekraftsmål vi har betydelig aktivitet mot, listet ter and del av vår omsetning som er knyttet till hvert bærekraftsmål i projektportef øljen:

Vi har også aktivitet på de øvrige bærekraftsmålene, men marginalt mot særlig mål5)像estiling mellom jønnene16)弗雷德,我是弗雷德。

[1]世界可持续发展商业理事会,《2019年报告事项》(2019)第20条。https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/External-Disclosure/Reporting-matters/Resources/Reporting-matters-2019

[2] Modellen viser andel av bruttoomsetningen for forskningsprojekter i S明升娱乐INTEFs seks instituter i 2020 som bidrar til de ulike bærekraftsmål, med opptil tre bærekraftsmål ført per projekt。“Annet/Utenfor”og umerket portefølje (samlet ca 9% av omsetningen) inngår ikke i modellen。

Oppstartsselskapene og bærekraftsmalene

Også 明升娱乐SINTEFs nåværende portefølje av 17 forskningsbaserte oppstartsselskaper er vurdert mot de 17 bærekraftsmålene。在市场上出售bærekraftsmål8)我想问一下og bærekraftsmal9)工业、创新和基础设施。m88下载

产品名称:Flere av disse selskapene knytter seg til anvendelse av nøkkelteknologier innen IT, bioteknologi og nanoteknologi, som vil muliggjøre mange ulike producer, tjenester og verdikjder for bærekraftig innovasjon。

De siste årene har vi også sett en betydelig økning i selskapsetableringer som retter mot bærekraftsmål上帝保佑我们。Flere selskaper retter seg også mot bærekraftsmål12)安斯瓦里格(Ansvarlig forbruk我还没有2) Utrydde饥饿。

明升娱乐SINTEFs portefølje av 17 forskningsbaserte oppstartsselskaper merket mot bærekraftsmålene。Selskapene er merket med flere mål pr.selskap。

Vi积分器bærekraft i hintef漂移的风格明升娱乐

有些硬硬的人在这里,男人står a明升娱乐nsvarlig over为vårt formål og vårt samfunsoppdrag。我们可以在å ta ut bytes,可以在å styrke virksomehetens soliditet,可以在innovasjon gjennom kompetansebyg infrastruktur strategiske中投资。m88下载

Å integrere bærekraft I kjernen v vordan vi arbeider, er ikke bare viktig for forretningsområdene。Det handler også om hvordan vi styrer og inretter oss。

明升娱乐SINTEF skal till enhver tid arbeide for våre kunder og andre samarbeidsparters krav og forventninger tilfredsstilles på en god måte。明升娱乐SINTEFs styringssystemer sertifisert我持有国际标准ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018。请您访问我们的主页或者发送给我们电子邮件,垂询当前的信息明升娱乐外边的miljø他是一名医生arbeidsmiljøsikkerhet

明升娱乐我们要注意安全。å杠杆på de store samfunsutfordringene er mangfold og en god jø nnsbalansse essensielt。

阿提克,反对种族歧视的人应该为上帝的漂移做准备。Etikk我们的策略是:明升娱乐

Bærekraftrapport som pdf