直到hovedinnhold

Konsernsjefens innledning

2020 har vært et krevende år。Koronakrisen har synliggjort sårbarheter og globale sammenhenger som harget ny innsikt i ødvendigheten av å lykkes med å løse utfordringene som ligger bak bærekraftsmålene。

明升娱乐SINTEF har bidratt直到窝akutte kriseinnsatsen pa flere omrader, blant annet gjennom圣øtte侦破amerikanske SLAC国家加速器实验室地中海avanserte传感器som bidro直到一个forsta hvordan viruset var bygget opp。男人naturlig nok er侦破安德烈forskningsmiljøer新奥集团SINTEF som har文化我fronten denne kampen。

明升娱乐SINTEF,在skningsinstitutt的一些地方,有优先的gjennom koronakrisen;å arbeide for at norsk samfunns- og næringsliv holder oppe omstillingstakten mot et mer bærekraftig samfunn, samtidig som vi har jobbet systematisk for å ivareta 明升娱乐SINTEFs medarbeidere og egen virksomhet gjennom usikre tider。Hardt arbeid, tett kundedialog og samarbeid med myndigheter og virkemiddelapparat har gjort at vi har lyktes med å oppretholde aktiviteten i 2020, og derigjennom88明升娱乐下载m SINTEFs bidrag til konkurransekraft og samfunkl øsninger。Våre medarbeidere rapterer om høy motivasjon og lagånd, om at vi har øftet oss i å skape best mulig resultater sammen, og at enda flere oppleverat deres arbeid bidrar til bærekraftig utvikling。在我的生活中,有七件事是我最喜欢的。

如når vi hever blikket videre, ser vi at koronakrisen vedvarer, og ikke minst, det er enda større kriser foran oss。Klimakrisen viet vi særlig oppmerksomhet i 明升娱乐SINTEFs første bærekraftrapport, som vi publiserte så sent som høsten 2020。这是我最喜欢的一种方法。Konklusjonen på dette arbeidet var at vi kan stå inne for vår portefølje av oppgaver for denne sektoren, men også at 明升娱乐SINTEF bør strekke seg enda lenger for å være pådriver for det grønne skiftet。

我tråd med dette hai I SINT明升娱乐EF jobbet med viktige klimainitiativ。Dels gjennom å respondere kraftfullt på EUs“绿色交易”-utlysninger og den norske“Grønn平台”,men også egeninitierte og -finansierte satsinger for å utvikle nye klimapotive løsninger, som kreves dersom verden skal nå klima- målene。Vi har arbeidet med føringene som kommer gjennom us taksonomi, som betyr at nærings- og saminssliv i enda større grad må ta hensyn til klima, miljø og sosiale forhold。

我vår årlige“omverdenanalysis”,der vi gjennomgår hva som de viktigste driverne forskningsbehov, har vi nå satt sterkere søkelys på at også av naturmangfold er en krise更真实的samfunnets stabitet og ærekraft。我tråd med den globale utviklingen, ønsker vi å styrke innsatsen mot helhetlige og integrerte natur-baserte løsninger I våre projekter og virksomhet, og berede grunnen for en strategisk forskningsbasert til-nærming til dette。Med ambisjoner på området, er det tilfredsstillende at vi i en oppdatert gjennomgang av vår projektportef ølje ser at flere av våre projekter nå er merket som bidrag til bærekraftsmål 15) Livet på land enn tidligere。

Vår forpliktelse till bærekraftsmålene og bærekraft- rapporten vi publiserte i fjor har fått positive responsions - internet og eksternt。Vi opplever在bæ rekraft议程åpner dialogen med kunder mydighter mot nye problem- stillinger og mulighter。Dette er givende, og forliktende, også når vi ser at vi fortsatt må styrke arbeidet internet, både med hensyn til kvalitet i rapportering, og med hensyn til hvordan bærekraft er integrert i alt vi jør。Vår mangeårige visjon“Teknologi for et bedre samfunn”forsetter å være en motiverende ledestjerne i arbeidet。

Tilbake直到bærekraftsrapporten

Publisertonsdag 19。梅2021
193年918年06