直到hovedinnhold

Byggteknisk spesialradgivning

Byggteknisk spesialradgivning

La 明升娱乐SINTEF gjennomgå projekteringsgrunnlaget i byggeprojektet, og unngå kostbare byggefeil og byggskader。

明升娱乐SINTEF tilbyr byggteknisk spesialrådgivning我form av

  • prosjektgranskning / prosjektgjennomgang
  • 分析相关细节
  • økelser av producer, detaljer og øsninger Felt - og laboriee økelser av producer, detaljer og øsninger

明升娱乐SINTEF tar ikjekteringsansvar, men våre eksperter kan bidra en avennomgangav utvalgte og kritiske deler av projekteringsunderlaget et ggeprojekt。

Hva innebæ er byggteknisk spesialrådgivning

明升娱乐SINTEFs spesialradgivning innebær en vurdering av løsninger som krever ekstra分析og dokumentasjon og作为赛格spesielt godt我tilfeller der侦破blir brukt奈材料埃勒konstruksjonsdetaljer, der侦破ikke foreligger erfaringer联邦铁路局tidligere,埃勒der侦破erønskelig一benyttm88下载e”ikke-preaksepterte“løsninger。
Gjennomgangen kan bestå av:

  • 感觉——og laboratorieundersøkelser
  • Beregninger som støtte用于雕刻和kritiske løsninger

Vi anbefaler at en slik gjennomgang utføres i forkant av selve byggefasen, men den kan også utføres underveis i opf øringen av et projekt。问题还在继续,我想我应该给他一个机会。
Gjennomgang av projekteringsgrunnlaget utføres av fagpersoner hos S明升娱乐INTEF, gjerne i felleskap med byggherre, projekterende rådgivere, arkitekter eller utførende。明升娱乐SINTEF把真菌当作拳击伙伴,让它成为拳击的伙伴,让它成为拳击运动员。

Vurderingene blir levert skriftlig i form av en rapport som sent på e-post, eller muntlig i møter。

Hvorfor byggteknisk spesialradgivning

Å avdekke potensielt如果你想让上帝给你更多的启示。

我们有理由相信:

  • 在bygningen blir oppført innenfor regelverket (TEK og DOK) og i tråd med god byggeskikk
  • 最好是在我离开的时候
  • Økt teknisk og funksjonell最好站起来
  • Reduserte kostnader直到漂移
  • Redusert miljøbelastning

Kontakt oss om byggteknisk spesialrådgivning

Kontakt oss om spesialrådgivning på e-post:

你要寄些东西给我

实验室