直到hovedinnhold

FoU-partner

FoU-partner

我们在døråpner直到我们的kunnskap的标记,både我们的internnasjonalt。Vi samarbeider med myndigheter og ledende kunnskapsmiljøer til det våre kunder og oppdragsgive。

喧嚣FoU-partner

明升娱乐我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们。把我们的朋友和我们的朋友放在一起,直到我们在一起的时候,我们的朋友和我们在一起的时候,我们在一起的时候。m88下载明升娱乐SINTEF har from både for store forskningssatsinger og for tett oppfølging av de mange mindre bedriftene i byggenæringen。Vi tilbyr våre oppdragsgive og kunder det perste av verrfaglig kompetanse,最好的praksis og siste nytt på kunnskapsfronten samt tilgang til nye netttverk。

Satsingsomrader

Med basis i de store utfordringene verden står ovenfor har 明升娱乐SINTEF Community valgt å fokusere spesielt på følgende områder for vår forskning og utvikling:

  • m88下载Framtidens运输
  • Arkitektur og omradeutvikling
  • Klimatilpasning
  • Energi- og nullutslippl øsninger for bygg og områder
  • Byggematerialer
  • Konstruksjoner
  • Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Tjenester

您是否对å utvikle nye的生产商,proesser tjenester感兴趣?
Forskningsrådet utlyser hvert år midler til bedrifter som ønsker å øke sin lønnsomhet, verdiskaping og konkurransekraft i samarbeid med sin kunder og leverandører。vejelp av Forskningsrådets penste øtte til såkalte innovasjonsprojekter, kan bedriften din få hjelp av SINT明升娱乐EF til å utvikle fremtidsrettede producer, prosesser, tjenester eller forretningsmodeller。Vi kan også bistå med øknadsskriving, etabller med dine on the trukne samarbeidspartnere, samt projektledelse og formell/administrativ ølging i and eventuteprojekt。

你在哪儿漂泊?
明升娱乐SINTEF har kompetanse innen de områdene som dekkes av byggteknisk forskrift (TEK), og vi arbeider kontinuerlig sammen med myndigheter, offentlige etater og Standard Norge for å forbedre regelverket。Vår forskning er med på å danne grunnlag for fremtidens regelverk, og vi kan bidra til in bedriften din er klar for nye forskrifter。

你在哪里漂泊?在哪里漂泊?
明升娱乐SINTEF从挪威来到挪威。Vi Vi检查som kreves både for å forvalte og oppgradere alle typinginger。Våre forskere har også god kompetanse på brukernes behov。我们将为球队效力,我们将为å纽昆斯卡普效力,我们将为纽詹斯特效力。

你在哪里?你在哪里?
明升娱乐SINTEF er internasjonalt ledende innen forskning på klima- og miljøvennlige løsninger for bygg om88下载g infrastruktur。Vår kunnskap spenner m88下载fra materialkunnskap på nanonivå til arkitektur og konstruksjonsteknikk for store konstruksoner。Vi kan derfor bidra inenfor alt fm88下载ra utstedelse av ødokumentasjon til evaluate og forbedrav producer og jenester. Vi dera bidra inenfor alt fra utstedelse av ødokumentasjon for evaluate og forbedrav producer og jenester. Vi

你在å utvikle nye上的名字是什么?
明升娱乐SINTEF kan utvikle nye by ggemateraler eller byggemetoder sammen med industriaktører。Vårt spesialfelt er å kombinere forskning og dybdekunnskap om materialer og metoder, med erfaring med byggeteknikk og praktisk utførelse。我们的结果是怎样的呢?m88下载

Innovasjonsprosjekter

Et innovasjonsprojekt er for skings - og utviklingsprojekt der takende bestemer ter skal forskes på eller utvikles。få støtte bør innovasjonen være verdiskapende为både bedrift og samfunn。我们可以用它来描述我们的生活。我们可以用它来描述我们的生活。projektene søkes av bedrifter, grupper av bedrifter eller næringslivsorganisasjoner i samarbeid med forskningsmiljøer。Søkerne må selv dekke minst 50 present av projektets kostnader。Kilde:www.forskningsradet.no

Les artikkel:这里是我的家乡,这里是我的家乡(出版。20.03.2017 bygg.no)

Les artikkel:1,1亿克朗,直到创新(出版。22.05.2017 forskningsradet.no)

你可以从我这里得到

乔纳斯河中沙洲

乔纳斯河中沙洲

Forskningssjef
915 21 367
Navn
乔纳斯河中沙洲
Tittel
Forskningssjef
电话
915 21 367
Avdeling
Arkitektur, by ggateraler og konstruksjoner
Kontorsted
特隆赫姆
公司
明升娱乐SINTEF的
Pierre-Nicolai Hesjevoll Schmidt-Melbye

Pierre-Nicolai Hesjevoll Schmidt-Melbye

Forskningssjef
480 60 219
Navn
Pierre-Nicolai Hesjevoll Schmidt-Melbye
Tittel
Forskningssjef
电话
480 60 219
Avdeling
Inm88下载frastruktur
Kontorsted
特隆赫姆
公司
明升娱乐SINTEF的
Erlend Aakre

Erlend Aakre

Forskningssjef
932 48 754
Navn
Erlend Aakre
Tittel
Forskningssjef
电话
932 48 754
Avdeling
Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted
特隆赫姆
公司
明升娱乐SINTEF的
Partow Pakdel•亨利

Partow Pakdel•亨利

高级forretningsutvikler
982 83 930
Navn
Partow Pakdel•亨利
Tittel
高级forretningsutvikler
电话
982 83 930
Avdeling
Kontorsted
奥斯陆
公司
明升娱乐SINTEF的

实验室

Prosjekter

Ekspertiser