直到hovedinnhold

m88明升娱乐下载Om SINTEF的社区

m88明升娱乐下载Om SINTEF的社区

明升娱乐SINTEF Community er et forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av byggm88下载, infrastruktur og mobilitet。Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsaugling。Vi har spisskompetanse inn for fagområder som arkitektur, bygg, vann, samferdsel og samfunnsøkonomi。Vi utvikler fremtidens løsninger for et bærekraft tig samfunn。

- Vi arbeider med fremtidens løsninger for det bygde samfunn der mennesker møtes, lever og arbeider, og der Vi ferdes når Vi flyter oss fm88下载ra et net。forskningsprojektene våre handler ofte om tekniske løsninger for bygg, infm88下载rastruktur og transport, men dypest sett handler de å skape grunnlag for fellesskap gjennom gode samfunnsøkonomiske og bærekraftige løsninger。

Virksomhetsomrader

Forskning og utvikling

我们的合作伙伴在døråpner -我们的国家队。明升娱乐SINTEF har ambisjon å bygge opp kompetansilj øer er in front internast, og dette skal også komme norsk byggenæring til gode。Les mer

Forskningsbasert radgivning

我很高兴能和你在på上见面。明升娱乐sintef erfaring med spesialrådgiving, projektgjennomgang og andre analysetjenester gir oss en unik insikt i utfordringene den norske bygge-, anleggs- og eiendomssektoren møter。Les mer

Produktdokumentasjon

Enten du prouserer eller jøper prokter - proktdokumentasjon fra SIm88下载NTEF明升娱乐 gir deg dokumentasjon som sikrer kvalitet, tilfredsstiller dokumentasjonskravene i forskriftene og gir retningslinjer for bruk。Les mer。

Kunnskapsformidling

这是一个很重要的问题。明升娱乐SINTEF是一个伟大的国家,它是一个伟大的国家。

Prioriterte forskningsomrader

Med basis i de store utfordringene verden står ovenfor har 明升娱乐SINTEF Community valgt å fokusere spesielt på følgende områder for vår forskning og utvikling:

m88下载Framtidens运输Handler om omstilling直到reduser energibruk og utslipp直到luft运输基础设施。m88下载在运输和运输系统方面,我们可以为您提供服务。Målet er er ærekraftig我们可以从基础设施和移动设备m88下载中获得帮助,也可以从技术上获得帮助,我们可以从建模中获得帮助。

Arkitektur og omradeutvikling我们的指导老师是områder,我们的老师是mellom mennesker,我们的老师是teknologi。Måletee rå skape robust, inkluderende og bærekraftige bygg og områder for frm88下载amtide。这句话的意思是:“如果我是上帝,我就不知道。”Vi jobber med boligløsninger for ulike brukergrupper, inkluderende og sosial bærekraftig områdeutvikling, oppgradering av eksisterende boligmasser med økt arkitektonisk kvalitet/brukskvalitet, samt helsefremende arkitektur。

KlimatilpasningHandler om om vi skal utvikle løsninger for det bygde milj som skal tåle påkjenningene fra anm88下载d klima I end。Målet med forskningsområdet er å øke kunnskapen og skape nye innovasjoner for klimatilpasde områder, bygg og infrm88下载astruktur。明升娱乐SINTEF vil se nærmere på temaer som bygninger og byggeprosess, overvannshåndtering, vannkvalitet, organisasjon og driver, bruk av data til forebygging og tilpasning, samt samfunnsøkonomi og klimarisiko。

Energi- og nullutslippl øsninger for bygg og områderHandler om hvordan vi bygger, drifter og bruker bygg og områder på måter som ivaretar riktig energi- og effektbruk, samt riktig kvalitet for brukerne av byggene - samtidig som klimagastslipp gjennom hele livl øpet minimeres。Vi bidra til å skape bærekraftige bygg og områder gjennom utvikling og anvendelse av teknologi, nye energitjenester og forretningsmomodeler。Vi arbeider med ventilasjon og energidistribujon (inkludert termisk inneklima og luftkvalitet), bygningsintegrert energiinnsamling (f.ek。Solceller, varmepumpe), energibruk og -fleksibilitet, passive tiltak I bygget (løsninger for nybygg og rehabilitation) samt brukerperspektiv I bygg og områder。

Byggematerialer物料处理员在基础设施方面的工作。m88下载黛特·恩鲁得勒·厄特维克林,禁止使用材料,请点击anvendelsesområder。Forskningsområdet ivaretar tekniske og miljømessige vurderinger av øsninger og proesser, samt modeler og konsepter直到评估av disse。På dette områder ser 明升娱乐SINTEF store muligheter innen temaene betong med lavere klimagassavtrykk, georessurser, sirkulær økonomi, ombruk/gjenbruk og løsninger til klimaskall。

KonstruksjonerHandler om konstruksjoner fysisk infram88下载struktur sett I and livsløpsperspektiv。我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们。m88下载Vi skal styrke vår kompetanse innen konstruksjonsteknikk gjennom tett samarbeid med 明升娱乐SINTEF Narvik, videreutvikle digitale løsninger for undergrunnsteknologi og sette fokus på smart vedlikehold。

范西克鲁森samt konkrete løsninger inn b.a。vannbehandling og ressursginginim88下载ng, vannbehandling og ressursgingining, vannbehandling og ressursgingining。Klimaendringer, sam- funssikkerheet,数字化的og økende是一个很好的司机。明升娱乐SINTEFønsk bidra直到utvikling innen omrader som sensorteknologi-lekkasjevarsling, metoder levetidsvurdering av rør og membranpro-dukter,军团菌vannkvalitet og, gjenbruk og ombruk av圣尼特ær - og vatromsprodukter avanserte risiko-vurderingsmetoder vanntrygghet, ressursgjenvinning联邦铁路局kommunalt avløpsvannm88下载,økosystemtjenester,Håndtering av slam, samt maskinlæring for prosesskontroll。

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasserHandler om å forske frem løsninger og metoder for å minimere avfall, utslipp og energibruk forbundet med bygge- og anleggsvirksomhet。我们可以在å fremskaffe实现任何技术优化,arbeidsflyt -prosesser skal utslippene reusers。Gjennom samarbeid med andre fagområder, er 明升娱乐SINTEFs ambisjon å flytte grensene til også å redusere indirekte utslm88下载ipp fra transport, materialvinning og materialbruk med selve byggeprosessen som utgangspunkt。

Organisasjon

Ledelse

Siri胡恩Blakstad

Siri胡恩Blakstad

Konserndirektør
906 45 419
Navn
Siri胡恩Blakstad
Tittel
Konserndirektør
电话
906 45 419
Avdeling
Kontorsted
特隆赫姆
公司
明升娱乐SINTEF的
Erlend Aakre

Erlend Aakre

Forskningssjef
932 48 754
Navn
Erlend Aakre
Tittel
Forskningssjef
电话
932 48 754
Avdeling
Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted
特隆赫姆
公司
明升娱乐SINTEF的
佬司Dokmo

佬司Dokmo

HMS-sjef
930 58 532
Navn
佬司Dokmo
Tittel
HMS-sjef
电话
930 58 532
Avdeling
Kontorsted
特隆赫姆
公司
明升娱乐SINTEF的
Anette Rosten Gabrielsen

Anette Rosten Gabrielsen

Kvalitetssjef
915 29 009
Navn
Anette Rosten Gabrielsen
Tittel
Kvalitetssjef
电话
915 29 009
Avdeling
Kontorsted
特隆赫姆
公司
明升娱乐SINTEF的
Trond Fredrik Andreas Melling Gjertsen

Trond Fredrik Andreas Melling Gjertsen

Økonomisjef
468 59 426
Navn
Trond Fredrik Andreas Melling Gjertsen
Tittel
Økonomisjef
电话
468 59 426
Avdeling
Kontorsted
奥斯陆
公司
明升娱乐SINTEF的
Partow Pakdel•亨利

Partow Pakdel•亨利

高级forretningsutvikler
982 83 930
Navn
Partow Pakdel•亨利
Tittel
高级forretningsutvikler
电话
982 83 930
Avdeling
Kontorsted
奥斯陆
公司
明升娱乐SINTEF的
乔纳斯河中沙洲

乔纳斯河中沙洲

Forskningssjef
915 21 367
Navn
乔纳斯河中沙洲
Tittel
Forskningssjef
电话
915 21 367
Avdeling
Arkitektur, by ggateraler og konstruksjoner
Kontorsted
特隆赫姆
公司
明升娱乐SINTEF的
Jan康Hjermann

Jan康Hjermann

Forskningssjef
911 72 325
Navn
Jan康Hjermann
Tittel
Forskningssjef
电话
911 72 325
Avdeling
Kunnskapsformidling og sertifisering
Kontorsted
奥斯陆
公司
明升娱乐SINTEF的
Bjørn Skjold球队

Bjørn Skjold球队

Visekonserndirektør
930年51 090年
Navn
Bjørn Skjold球队
Tittel
Visekonserndirektør
电话
930年51 090年
Avdeling
Kontorsted
奥斯陆
公司
明升娱乐SINTEF的
联合国雅各布森

联合国雅各布森

Forskningsdirektør
416 64 331
Navn
联合国雅各布森
Tittel
Forskningsdirektør
电话
416 64 331
Avdeling
Kontorsted
特隆赫姆
公司
明升娱乐SINTEF的
Kari Kallager

Kari Kallager

HR-sjef
930 30 923
Navn
Kari Kallager
Tittel
HR-sjef
电话
930 30 923
Avdeling
Kontorsted
奥斯陆
公司
明升娱乐SINTEF的
Berit Laanke

Berit Laanke

Forskningssjef
928年08年312年
Navn
Berit Laanke
Tittel
Forskningssjef
电话
928年08年312年
Avdeling
Kontorsted
特隆赫姆
公司
明升娱乐SINTEF的
Veslemøy Nestvold

Veslemøy Nestvold

Kommunikasjonssjef
922 50 493
Navn
Veslemøy Nestvold
Tittel
Kommunikasjonssjef
电话
922 50 493
Avdeling
Kontorsted
奥斯陆
公司
明升娱乐SINTEF的
咆哮Norvik

咆哮Norvik

高级forretningsutvikler
900年43 270年
Navn
咆哮Norvik
Tittel
高级forretningsutvikler
电话
900年43 270年
Avdeling
Kontorsted
特隆赫姆
公司
明升娱乐SINTEF的
Pierre-Nicolai Hesjevoll Schmidt-Melbye

Pierre-Nicolai Hesjevoll Schmidt-Melbye

Forskningssjef
480 60 219
Navn
Pierre-Nicolai Hesjevoll Schmidt-Melbye
Tittel
Forskningssjef
电话
480 60 219
Avdeling
Inm88下载frastruktur
Kontorsted
特隆赫姆
公司
明升娱乐SINTEF的

Instituttrad

Reidar再见, rådsleder, visekonsernsjef 明升娱乐SINTEF
Olav Bolland, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi,挪威科技大学
Jane Bordal, Statens vevesen
Grete Bergly, Multiconsult AS
Trond Hagerud, Mapei AS
christof SkaarSI明升娱乐NTEF社区
朋友哈尔斯塔SI明升娱乐NTEF社区