直到hovedinnhold

德瑞克凯文-范恩正在处理og范恩弗辛

德瑞克凯文-范恩正在处理og范恩弗辛

明升娱乐SINTEF hjelper kommunene med å sikre at vannet de leverer til byggerne er trygt, og at vannbehandlingen blr bæ rekraaftig med ming mulig bruk av kjemikalier og energi。

明升娱乐SINTEF最好的besialpetanse inn:

 • proess - og systemløsninger for drikkevann, havbruk og industrielt proessvann:
  • Prosessutforming(膜过滤,koagulering,生物过滤,korrosjonskontroll,臭氧化,Ultrafiolett stråling (UV))
  • Optimalisering
  • 为behandlingsprosesser Prosesskontroll
  • Livssyklusanalyse og livskostnadsanalyse
  • 用于process - og systemvalg的多标准分析
  • Eksperimentell测试og验证
 • 管理含水层补给(MAR)
 • Handtering av大满贯
 • 正在为havbruk工业处理进口货物
 • 我很高兴见到你
 • 卫生屏障为凡斯克赫特
 • Risiko og sårbarhetsvurdering (ros - analysis)
 • 实验室测试av vannkvalitet (BDOC, fraksjonering)m88下载
 • Membranautopsy

Klimaendringer

Klimaendringer og forrensning kan medføre在drikkevannet trenger mer处理og rensing enn tidligere。Når temperaturen øker, får vi mer plantevekst og lengre vekstsesong。Sammen med økt neb ør ogsom fører til økt tilrenning til vankildene kan dette gi mer farge på vannet og økt有机体innhold, i tillegg til mer mikrobiell forurensning fra fuglm88下载er og dyr。在挪威,我想和黛特·恩尼格·安德烈·兰德斯登在一起,我想和她在一起,在瑞典,在索姆råvannskilder。m88下载Andre steder i verden er det vanlig å bruke grunnvann som råvannskilde。Rester av medisiner,激激素,kosmetikk og Rester fra indm88下载ustriell aktivitet, kan også påvirke vannkvaliteten og utgjøre en fare for mennesker og økosystemer。

Digitalisering av vannbransjen

Behovet for å oppgradere prosesser for vannbehandling er kontinuerlig, og øker med klimaendringer og økt forurensning av råvannskildene。Vannbransjen gjennomgår en overgang m88下载fra analog til digitale løsninger for prosser og systemer, og kunstig intelligens og maskinlæring kan benyttes til å analysere klimadata og effekten av klimaendringer på VA-ressurser。Dette gir muligheter for å forbedre eksisterende teknologi og arbeidsmetoder og utvikle nye løsninger for kontroll av vannkvalitet og forsyningssikkerhet。

Seniorforsker
988年46 832年