Til Hovedinnhold.

Byggeteknikk.

Byggeteknikk.

Byggeteknikk omfatter de Fleste Tekniske Aspektene VED BED byging。TETTE KANVæreSammenføyninger,Tetteløsninger,MaterialValg E.L.FagomRådetersværtanvendtog tettpånæringen。Kjernekompetanseneråløse问题medet et helhetlig perspektiv derbådeTeoretiskeog Praktiske SiderInngår。

innenfor byggeteknikk tilbyr 明升娱乐sintef:

  • LaboratoriemålingAv Mekaniske Egenskaper

Har duSpørsmålellerØnskeret tilbud,发送OSS en epost til埃尔