直到hovedinnhold

Geoteknikk

Geoteknikk

明升娱乐SINTEF er med på å videreutvikle teorigrunnlaget i geoteknikk, og bruker kunnskapen til å velge riktig teknologi for å sikre kosteffektiv utnyttelse av byggegrunnen。

我是乔德·奥格·斯坦。Dette er viktig为bygg og infrasm88下载truktur på land, i kystsonen og为konstruksoner på sjj øbunnen, som为eksempel offshore-installasjoner som plattformer, vindmøller, rørledninger og bunnkonstruksoner。

挪威人常去乌特福德伦德,也常去维克克莱。Bygging i slike jordarter krever god kunnskap om grunnforhold og metoder for fundamenter, og det må ofte brukes avanserte numeriske metoder for å sikre at interaksjon mellom bygg byggegrunn ivaretas på best mulig måte。

Våre medarbeidere har lang erfaring innen ulike geotekniske problemstillinger, og er en foretrukket partner innenfor uavhengig kontroll og tredjepartskontroll i både små og store byggesaker med vanskelige grunnforhold。

Vi er også opptatt av hvordan klimaendringer kan påvirke risikobildet for bygd og planlagt inm88下载frastruktur, med økt fare for flom, løsmasseskred og jordskred。Klimaendringer i nordområdene viser seg allerede å ha stor effekpå funterb æreevne som ølge av oppvarming av永冻土,og et et et et område somesiell oppmerksomet de siste årene。

Vi driver forskning og tredjepartsrådgivning innen:

  • Bæreevne,设置变形的jon av bygg og anlegg
  • 设置- og stabitetsanalyser inkludert jordmodelering
  • Områdestabilitet og stabilitetsanalyser av skråninger
  • Flomskredovervåking, - modelering og utløsningsmekanismer
  • Arktisk inm88下载frastruktur
  • 数字建模的方法
  • Risiko——og palitelighetsanalyser

Geotekniske feltundersøkelser med egen rigg er et viktig verktøy i slike分析仪。

Seniorforsker
905 87 861

Prosjekter