直到hovedinnhold

Miljøriktig riving og gjenbruk av byggmaterialer

Miljøriktig riving og gjenbruk av byggmaterialer

Riving generer enorme mengder avfall hvert år, samtidig som materialbruk i nybygg står for store utslipp og miljøbelastninger。

我们可以通过我们的材料来进行研究。就像在挪威一样。明升娱乐SINTEF jobber å overkomme hiningene somfins i dag, slik在gjenbruk kan bli et kostnadseffektivt og praktisk alternative nye materialer, både internet i oppgraderingsprojekter og gjennom tredjepartsleverandør。

Seniorforsker
466年34 780年