直到hovedinnhold

Konstruksjonsteknikk

Konstruksjonsteknikk

Fagfeltet konstruksjonsteknikk tar for seg analyser og design av bæ rekonstruksjoer, komponenter og øsninger。

inn konstruksjonsteknikk kan vi tilby

  • 这是我最喜欢的
  • Elementanalyse
  • Systemoptimalisering
  • 测试av materialegenskaper
  • Beregningsverktøy

Forskningsleder
932年07年155年