直到hovedinnhold

Livsløpsanalyser av bygninger (LCA)

Livsløpsanalyser av bygninger (LCA)

livssyklusanalyze (LCA) er en metode for å vurdere miljøpåvirkningen av et produkt eller et bygg gjennom hele livsløpet, m88下载fra råvareuttak, produksjon og bruk til avhending。

Alle faser som producktet går gjennom, som råmaterialuttak, transport, produksjon, bruk og avhending, tas i miljøregnskapet。SI明升娱乐NTEF bruker vi metoden I forskningsprojekter og ved utarbeidelse av miljødeklarasjoner (EPD)。你有成果吗?Ta gjerne kontakt for et tilbud på EPD på ditt produckt。

Seniorforsker
466年34 780年