直到hovedinnhold

Additiv tilvirkning (3d打印)的byggenæringen

Additiv tilvirkning (3d打印)的byggenæringen

3d打印har vært i bruk i byggenæringen i mange år, hovedsakelig为å lage arkitekturmodeler og prototype av bygninger。我们可以通过电话联系到også på,并通过电话联系到您。

明升娱乐SINTEF, NTNU og andre fouk -miljøer samarbeider med bygg- og anleggsbedrifter for å utvikle fremtidens høyteknologiske byggeprosesser - for mer konkurransekraft, effektivitet, kvalitet og tilpasning til kundebehov og lokale forhold。

Additiv tilvirkning, også kjent som 3d打印,er en betegnelse på produksjonsmåter der man tilsetter materiale i flytende- eller粉形直到打印机前材料etter数字3d模型。Den additive teknologien harallerede skapt revolusjononer innen mote-, mat- og medisinsk industri, og nå undersøker明升娱乐 SINTEF hvordan Den også kan revolusjonere måten vi bygger på。

Teknologier for additiv tilvirkning gjør det mulig å bygge konstruksoner i utilgjenglige omgivelser (f.ek。På månen), og man kan konstruere arkitektonisk spesielle bygninger med uregelmessige前og komplekse forbindelser。男性科技工作者有很多幻想和潜力,直到å skape bedre boliger for folk fleest。另外,作者:gjør det nemlig mulig å skreddersy bygninger til lokalt klima og brukernes ønsker og behov, uten ekstra kostnader。

为å utnytte mulighetene ved additiv tilvirkning, må man tenke nytt gjennom hele byggeprosessen - fram88下载 planlegging og projektering til byggingog bruk。proesser, arbeidsflyt, forretningsmodeller, verdikjeder og markeder må utvikles。我想我们可以用机器人化的方法给克雷夫和我的朋友们,我可以用蒸汽,我可以用på byggeplassen。