直到hovedinnhold

Varmeanlegg我bygninger

Varmeanlegg我bygninger

Anlegg for vannbåren varme har vært utbredt i både yrkesbygg og boliger i mange år。就像anlegg gir fleksibilitet når det gjelder valg av energikilde。På grunn av stdig strength forskriftskrav når det gjelder energieffektiet, krever moderne bygninger stdig mindre tilført energi i form av varme。因此,我们必须对温度进行调节。
Forskningsleder
402 24 039