直到hovedinnhold

Overvakning og分析员

Overvakning og分析员

Numerisk modeling av prosesser i naturmiljøet støtter objektiv, vitenskapelig basert forvaltning av naturressurser samt rekreasjonsområder og industrielle aktiviteter。明升娱乐对于我们来说,我们是一个建模者,我们是一个有风险的针织演员,我们是一个歌剧演员,我们是一个有风险的针织演员。

Vår FoU er innenfor følgende hovedområder:

  • Utvikling av beslutningsstøtteverktøy为marin miljøforvaltning
  • Anvendelse av numeriske verktøy for å levere kvantitative løsninger på komplekse miljøutfordringer
  • 在støtte为miljøvurderinger分析海洋数据
Forskningsleder
928 29 878