直到hovedinnhold

计算流体动力学

计算流体动力学

CFD-gruppen hos 明升娱乐SINTEF Energi har over 30 års erfaring i å utføre numeriske建模器for kjemisk reaktive prosser i laminære og turbulente strømninger som består av énfase (forbrenning av gassholdig brennstoff) eller flerfase (forbrenning av fast brennstoff) konfigasjoner。Avhengig v kundens spesifikke krav g tidsrammer vi øre numeriske simuleringer med en rekke nøyaktigheter, geometrisk kompleksitet og datakostnader。

Vi jobber med disse områdene:

  • 为å minimere utslipp av forurensend gasser og drivhusgasser (CCS)设计优化av forbrenningssystemer。
  • Nøyaktig evaluate av forbrenningsytelse ved bruk i kombinasjon med nye og alternative brennstoffer og kombinasjoner av brennstoff/oksydanter (hydrogen, bio-brennstoff, brennstoff av avfall osv.)。

De modelene for numerisk modeling vi bruker (både intern og kommersiell program):

  • RANS (Reynolds平均Navier Stokes)。那么对于在økelse条件下的数值,我们可以考虑在稳态条件下的数值。特伦格说我的数据很可靠,他是乔恩·克明斯克·雷克松纳的代表,他是科特瓦里格·普罗塞纳的手下。
  • 大涡模拟。Det riktige valget for å studere avanserte industrielle bruksområder som styres av komplekse, hastighetsbegresende ustabile strømningsprosesser som krever nøyaktig代表jon av den numeriske modellen。Middels behov for dataressurser for både enkel og kompleks kemi。
  • DNS(直接数值模拟)。Modellfri numerisk metode somir uoverffen nøyaktighet og and høyt detaljnivå om den aktuelle prosessen, som per i dag på grunn av stort behov for dataressurser er begrenset直到vendelse i relativt små fysiske domener eller konfigurasjoner kjennetegnes av lave turbulensnivåer。Når det er aktuelt (se big2 - projekter nedenfor)用于描述城市的工业。

Hvorfor velge 明升娱乐SINTEF吗?

Vi er den ledende forskningsgruppen utfører numerisk modeling av forbrenningsprosesser og utstyr, med enestående meritter i Norge og internasjonalt。

你想要什么?

Kundene våre er industrielle leverandører av energi- og varmeprosesser og systemer for hjemme- og industrimarkedet, Norges forskningsråd og Europarådet (H2020)。

Seniorforsker
905 52 134

Relevante prosjekt