直到hovedinnhold

Forbrenningsprosesser为有限公司2fangst各种

Forbrenningsprosesser为有限公司2fangst各种

Vi har mer enn 15 års erfaring med nye forbrenningsprosesser basert på bruk av ukonvensjonelt brennstoff (hydrogenrikt) og nye oksidanter som blandinger av oksygenbasert brennstoff, som er vanlig i energi industrielle teknologier med CO2——fangst og lagring (CCS)。

Vi støtter også utvikling av nye CCS-konsepter og tar dem til pilottesting, slik Vi også gjør for den lovende kjemisk sirkulasjonsforbrenningsteknologien (CLC -化学循环燃烧)。

Vi arbeider innen disse områdene:

 • CCS, etter forbrenning, før forbrenning, oksy-forbrenning og kjemisk sirkulasjonsforbrenning (CLC)
 • Rene forbrenningsteknologier

Typiske projekter for oss er:

 • Utvikle ny brennerhardware områder som ikke er kommersielt tilgjengelge, som oxy-fuel anlegg for gasstubiner eller kjeler
 • 为CCS i industri- og kraftsektoren评估speifikke bruksområder的fangstteknologier
 • Forutse og forbedre forbrenningsutstyr for bruk med ukonvensjonelle brennstoff (f.ek。氢的,氢的oksygen——og有限公司2-blandinger, resirkulering av avgasser EGR)

Metodene vi bruker er:

 • 艾伯瑞曼特尔·安莱格实验室为布雷宁森特尔飞行员m88下载服务,医学avansert målingskapasitet (oppdatert gas - og partikkelanalysator instrument, laser diagnostics)
 • CCS(欧洲基础设施)的各种试m88下载点基础设施ECCSEL):
  • 150 kW kjemisk sirkulasjonsforbrenning (CLC) rigg
  • 100kw / 10bar oksy-brennstoffanlegHIPROX
  • demonstrasjonsanlegg医疗有限公司2-fangst basert på en 100 kWe gassturbin
 • Høyt ekspertisenivå i både selv utviklet og kommersielle (Fluent(c)

Hvorfor velge 明升娱乐SINTEF吗?
De fleste forbrenningsstudiene av CCS vi utfører, gjør vi i samarbeid med 明升娱乐SINTEFs tilgjengelige spesialister på fangstteknologi。我是国际米兰的代表国际能源机构齐柏林飞艇EERA

Sjefforsker
476 70 869