直到hovedinnhold

Integrerte energisystemer

Integrerte energisystemer

我想我们可以用电子,生物驱动,天然气和氢气来进行比对。整合的能源系统,我们可以把它比作能源,kostnadseektivt og pålitelig S明升娱乐INTEF Energi har ledende fagmiljø på dette temaet。

Skal klimamålene nås må vi få till en overgang til bruk av utslippsfrie ærere som øm, varme, og氢。De utslippsfri energibærerene må også produces uten utslipp gjennom løsninger som vind/sol, bio/avfall, og bruk av karbonhåndtering。

Vi må unngå sløsing med energi。我们可以在我们的战略框架内建立一个完整的框架。m88下载Det vil imidlertid kreve meget store investeringer i kraftsystemet, både i produksjon og i kraft netet, dersom mesteten av energiforbruket头骨blitt elektrifisert。For å dempe de totale samfunskostnadene i overgangen til fremtidens bærekraftige energiforsyning, er det derfor viktig å se på samspillet mellom ulike energibesrere som elektrisitet, varme, biodrivstoff, naturgas og hydrogen, og å bruke riktig energibesertil rett formål。把能源系统整合起来,把它整合起来,把它整合起来,把它整合起来,把它整合起来

明升娱乐SINTEF Energi har detaljkompetanse på de ulike sentrale energibærerne, og innenfor satsningsområdet på Integrerte Energisystemer jobber vi for å sammenstille denne kompetansen for å kunne gi kunnskapsbaserte råd om utformingen av det fremtidige norske energisystemet。m88下载Fra et faglig ståsted er det særlig det有效samspillet mellom utslippsfrie energy ærere some skal videre i denne strategiske satingen, gjennom et tettere samarbeid mellom ulike fagmiljøer i intef。明升娱乐

相关inlegg fra # sinm88下载tefbl明升娱乐og:

Forskningsleder
340年934年06