直到hovedinnhold

Ladeinm88下载frastruktur

Ladeinm88下载frastruktur

elektriisering av transportsektoren er sentralt for å nå nasjonale og internnasjonale mål for reduksjon av lokale og globale utslipp。En storstilt elektrifisering av transport på vei, bane, sjø og i lufta krever En pålitelig og effektiv ladeinm88下载frastruktur。

我很m88下载喜欢用我的方法来做这个实验。最后,busser, tog, store fartøy og kort遥远的fly ha ørre batterier som skal hurtiglades。您现在的位置是:虫虫下载站>资源下载>资源下载>其他> Dette vil skape utfordringer i distribubusjons - og transmisjonnett, blant annet fordi komponenter vil bli utsatt for nye påkjenninger og spenningskvaliteten vil bli reduser。明升娱乐SINTEF jobber derfor med å utvikle løsninger m88下载for framtidens laddestruktur。

Vi arbeider innenfor følgende områder:

 • 运输m88下载基础设施
 • inm88下载duktiv (trådløs)运输基础设施
 • Komponentpåkjenninger som følge av sterkt varierende laster, overbelasting, samt overharmoniske strømmer og spenninger
 • Stasjonære电池集成医疗hurtigladestasjoner
 • Integrasjon av ladeinm88下载frastruktur i strø mnetett, og påvirkning på stabilitet, pålitelighet og kostnader

Typiske oppdrag for oss er:

 • Utvikling av lastprofiler for elektriske jøretøy og fartøy
 • 为korrosjon提供船票,我将为landsr ømstilkobling的med提单
 • Kartlegging av innvirkning m88下载fra kraftelektronikpå spenningskvalitet
 • 最好的说法是påkjenninger på komponenter
 • Kost/nytte分析仪用于检测电池

Metodene vi力量:

 • 分析员og simulering
 • Laboratorieeksperimenter
 • Feltmalinger

Hvorfor velge 明升娱乐SINTEF吗?
明升娱乐SINTEF har den nødvendige kompetansen og forskninm88下载gsinfrastrukturen, inkludert verdensledende laboratory, for å utføre foun -aktiviteter med høy kvalitet。Vi er Skandinavias største uavhengige forskningsintusjon, og har lang erfaring med både nasjonale, europeiske og globale projekter。Våre projekter gjennomføres i nært samarbeid med oppdragsgiver, andre relevante deler av n明升娱乐intef og NTNU。

你想要什么?

 • Nettselskap
 • Energiselskap
 • Utstyrsleverandør
 • Transportselskap
 • Myndigheter

Relevante prosjekter

 • FuChar-未来的电网和充电基础设施m88下载
 • ELinGo-神的交通基础设施m88下载
 • DynKapDynamisk kapasitet i frm88下载amtidens kabelnett
 • 整数Integrasjon av energilager i distribubusjonsnettet

Relevante实验室

405年51 236年