直到hovedinnhold

Palitelig kraftelektronikk

Palitelig kraftelektronikk

Omforming av elektrisk energi bruk av kraftelektronik spiller en stadig stø re rolle i like av kraftsystemet。Eksempler er integrering av fornybar kraftproduksjon, nye apparater i industrialproduksjon og husholning, liketr øm kraftoverføring (HVDC) og elektrifisering av olje- og gassektoren。Derfor får også omformerkomponentenes og apparatenes pålitelighet et stadig større fokus。

Kompetanseoppbyggende forskning er nødvendig for å oppnå en bedre forståelse av feilmekanismer, og deretter å bruke denne kunnskapen til å forbedre komponentenes pålitelighet og for å kunne forutse og forebygge feil。

En fellesnever for mange bruksområder er de høye kravene until pålitelighet som følge av vedlikeholdsutfordringer og/eller den høye kostnaden ved avbrudd。Omformersystemenes kompleksitet nødvendiggjør en stor 4 -innsats for å kunne forbedre komponentenes robusthet og for å kunne øke muligheten till å identifisere og forutse feil。Omformerkomponentenes pålitelighet og robusthet kan forbedres gjennom en større forståelse av feilmekanismene og hvordan disse påvirkes av stressituasjoner, design, konstruksjonsdettaljer og kjøling, og videre gjennom forbedret tilstandsovervåking, inklusiv feiltetetering og forvarsel om feil。

Vare tjenster:

Krafthalvlederne, i dag for det meste av型IGBT(绝缘栅双极晶体管),utgjør nøkkelkomponentene, og samtidig de mest sårbare komponentene i kraftomformeren。På grunn av raske teknologiutviklingen vil både feilmodi og vevetid endres it more nye nponenter lanseres。å styrke forskningen innen pålitelig kraftelektronik med hovedfokus på krafthalvlederne, har SINTE明升娱乐F Energi inngått samarbeid med Technische Univeristät Chemnitz。Gjennom fullførte og ærende forskningsprojekter er vi godt rustet til å tilby industrien tjenester, samt at components - og apparatprodusenter, så vel som sluttbrukere av kraftelektroniske omformere, er velkne som partneri igangværende forskningsprojekter innen pålitelig kraftelektronikk。

Oppgaver:

  • 分析-验证kasjonsstudier av driftsavheng termisk压力og energitap直到你喜欢的类型,在供应商,被bruk av numerisk simuleringsverk øy我们的建模人员可以通过计算和计算来模拟,也可以通过计算和计算来模拟,也可以通过计算和计算来模拟。
  • 我们是reelle anvendelser的代表。Bidra til标准化av slike测试仪。
  • Bidra til utvikling av robuste komponenter, med fokus på å oppnå stabil og forutsigbar opf ørsel under og etter feil, og derved redusere omformernes avbruddstid。
  • Utvikling av levetidmodeleller for siste generasjons krafthalvledere av typen IGBT og SiC, basert på erfaring med eksisterende modeler。
  • 为在线评估av krafthalvlederens restlevetid的Utvikling av metodik。
  • Spesiell laboratorieutrustning kalt "Power Cycling Tester", til å undersøke feilmodi for ulike krafthalvlederteknologier og innpakning(模块,压包mm.), inkludert høyspentkomponenter opptil 6500V og 2000 A。对于我们来说,这是一个很好的压力环境m88下载

状态:

  • Ett fullført fout - projekt på kraftelektronik for pålitelige og energieffektive fornybare energisystemer(2009-2014)。参考。海上电力电子- OPE
  • Et nytt fouo - projekt, i samarbeid med Technische Univeristät Chemnitz, på pålitelighet og robusthet til komponenter for høyspentanvendelser。Ref。欧洲可靠电力电子协会

Dette er en del av vår kompetanse på Kraftelektronikk

Seniorforsker
930 03 738