直到hovedinnhold

最合适的选择是使用卡夫坦腿

最合适的选择是使用卡夫坦腿

Optimal forvaltning av kraftsystemkomponenter må baseres på analysis av teknisk tilstand, restlevetid, risiko samt lønnsomhet og optimalt tidspunkt for vedlikeholds- og reinvesteringstiltak。明升娱乐SINTEF Energi har utviklet kompetanse, metoder og øy for slik analysis av både net - og vannkraftanlegg。

En betydelig del av kraftsystemet må fornyes de neste 20 årene på grunn av at den tekniske tilstanden blr dårlig。医学上有其他的治疗方法。您现在的位置:>资源下载>其它vil tilstanden kunne resultere i svikt med store økonomiske, sikkerhetsmessige og miljømessige konsekvenser og etter hvert re en uakseptabel risiko for anleggseiere og samfunnet forøvrig用于å bestemme optimalt tidspunkt For vedlikehold - og reinvesteringstiltak må det gjennomføres analyze av forventet tilstandsutvikling, restlevetid og tilhørende risko samt nytte- kostnadsanalyze av aktuelle tiltak。

我们经常在gjør的beslutning om fornyelse blir komplisert er betydelig usikkerhet knitte til faktisk teknisk tilstand og forventet restlevetid。请到dårlig,好吗?Når er det optimalt å gjennomføre tiltak og hvilke tiltak er det optimalt å gjennomføre?Det er penger å tjene på å utsette omfattende fornyelse forutsatt at dette ikke fører til svikt med store følgekostnader。

明升娱乐SINTEF Energis kompetanse, metoder og verktøy innen risikobasert kraftsystemforvaltning omfatter følgende områder:

  • Svikt-/levetidsmodeller basert på informasjon om teknisk tilstand
  • 分析风险因素
  • nytte - kostnadsanalyze av vedlikeholds- og reinvesteringstiltak, inkludert analyze av lønnsomhet og optimalt tidspunkt
  • Utvikling av策略优化卡夫系统的valtning
  • Håndbøker fastlegging av teknisk tilstand
  • Nødvendig datagrunnlag for tekniske og økonomiske分析仪
Seniorforsker
926 24 451