Til Hovedinnhold.

ulykkesgranskning oglæring.

ulykkesgranskning oglæring.

et Gammelt Ordtak Sier at Den Dumme AldriLæræræræræreravsine feil,Og DenKlokeLæreravandres feil。Hensikten Med Granskingen AV Ulykker Og Nestenulykker I Sikkerhetsmessig Sammenheng erIkkeÅferneSongebukker,MenåBidraTilÅ别墅在Lignende Hendels Gjentar Seg。

I de senereÅreneharbådenæringslivetog detfer offentlige blitt seg mer og mer bevisst在HVIS Fremtige Ulykker SkalUngås,Måen ideifisere og analysere de bakenforliggende(Consorisatoriske)Årsakenetil ulykker。Med Tertte forØyehar s明升娱乐intef deltatt i granskingen ven en rekke ulykker og Nestenulykkerinnenbådeluftfarten,Sjøfarten,Jernbanen Og Vegtrafikken。

Med Den Brenes Kompetansen Som Finnes I明升娱乐 Sintef Er Vi I en unik possjontilÅbiståvedkomplisertegranskinger。对于Åfåfåfrm88下载ametmut mulig helhetlig bilde av Hendelsene,Trengsdetbådekunnskapom den aktuelle teknologien og Kompetanse Og Erfaring Innenfor FAG SOM:

  • Granskingsmetoder.
  • Sikkerhetsledelse og Sikkerhetsstyring.
  • kvalitetsledelse og kvalitetssikring.
  • Organisasjonsteori.
  • Menneskelige Faktorer.
920 64 866.