直到hovedinnhold

Bærekraftsanalyse

Bærekraftsanalyse

Vi utvikler kvantitive og kvaltive modeleller og metoder for å vurdere og analysere samfunsmessige virkninger av teknologiske, industrielle og økonomiske endringer på FNs bærekraftsmål。

Teknologutvikling har pågått till alle tider, og økt velstand men også ført til ulikheter, høyt ressursforbruk og negver på nature og klima。

侦破卡尔玛stadig奈teknologier som顺风社løse utfordringer vi明星overfor我面向北海,男人潮浦som世界土地og verdikjeder er邰蒂koblet sammen我dag er侦破等stort behov对戈德verktøy直到gjø再保险戈德systematiske og helhetlig vurderinger av奈teknologier, spesielt我en tidlig熔丝。

Vi utvikler metoder for å modelere oppskalering av nye teknologier og modelerer og analyzer hvilke langsiktige effekter disse ha på bærekraft, både regionalt og globalt, målt og vurdert ved hjelpe av FNs bærekraftsmål og deres indicator。Metodikken vi benytter er primært ulike verdikjedeanalyser, slisom global -verdikjedeanalyser, krysl øpsanalyser (input- input),og statiskk。Dette kombinerer vi med blant annet livsløpsanalyser, materialstrømsanalyser, verdikjedeoptimering等。Med samme metodikk analyser vi også effekter av klima og miljøpolitikk på ulike bærekraftsmål。

Flere og Flere bedrifter ønsker å integrere bærekraftsmålene inn i sin战略家,men målene er omfattende og delvis er de også mostridende。Metodene vi utvikler vil hjelpe beslutningstakere og bedrifter til både å kunne gjøre gode helhetlige bærekraftsvurderinger, til å forstå effekten av nye løsninger og teknologier, og motivere til å integrere bærekraftsmålene bedre inn i sin virksomheter。

Våre analyser bygger oppunder de tre hovedprinsippene i bærekraftsmålene: 'Universiality', altså at målene gjelder alle, og alle må jobbe sammen for å nå de, bedrifter, offentlig, forskning og folk, og ingen skal utelates; '集成', alle målene er sterkt knyttet til hverandre, vi kan ikke bare velge en, vi må nå alle målene, og å jobbe mot et mål, påvirker også de andre; '转换', det trengs store fundamentale endringer skal vi klare å nå målene。

Kontaktpersoner:

克里斯汀•Svenja Wiebe

克里斯汀•Svenja Wiebe

Seniorforsker
+47 465 28 418
Navn
克里斯汀•Svenja Wiebe
Tittel
Seniorforsker
电话
+47 465 28 418
Avdeling
Bærekraftig energiteknologi
Kontorsted
特隆赫姆
公司
明升娱乐SINTEF的
+47 465 28 418