直到hovedinnhold

锂离子电池

锂离子电池

Pålitelige og sikre battery med lang levetid og øy energitetet utg ør en viktig del av elektrifiseringen av samfunnet, speesielt innenfor transporttoren, hvor锂电池多用途电池。明升娱乐SINTEF jobber med å høyenergikato表示,我们将优先考虑这一问题。

Vi har også fokus på anoder laget av silisium eller en blanding av silisium og karbon samt at Vi undersøker effekten av bruk av forskjellige bindemidler。Vi fokuserer på økt forståelse av grensesnittene og mellomfasene til batterimateraler med høy energi for å best mulig kunne stabilisere disse og dermed optimalisere fremtidens battery。Andre ekspertiseområder inkluderer vannbasert bearbeiding av batterimateraler for reduserte kostnader og mer miljøvennlige battery, sammenlige de product med farlige løsemidler。明升娱乐SINTEF har også aktiviteter på faststoffelektrolytter, både polymere og uorgorke, for å fjerne brennbare elektrolyttvæsker og dermed realisere en tryggere batteriteknologi。明升娱乐SINTEF sine laborator er utstyrt med moderne instrument for elektrodeproduksjon, battericlemontering og elektrokjemisk karakterisering med et stadig økende antall testkanaler。

+47 450 60 739