直到hovedinnhold

Mikrobiologi og biokjemi i næringsmidler og fôr

Mikrobiologi og biokjemi i næringsmidler og fôr

我næringsmidler og fôr kan det skje både ønskede og uønskede mikrobielle, biokjemiske og kjemiske prosser og reaksoner under produksjon og lagring。Eksempler er melkesyregjæring i synede melkeprodukter og spekepølse, og mikrobiell og enzyme atisk modning av ost, jøtt- og fiskeprodukter, men også mikrobiell forråtnelse, enzyme atisk降解og harskning。我们想为å kontrollere公司的战略师kan benyttes,希望大家能理解我的意思。Bioteknologiske metoder kan også benyttes for å producer ere næringsmiddel- og fôringredienser slik som flerumettede fettsyrer。

明升娱乐SINTEF industries, Avdeling Bioteknologi og nanomedisin har arbeidet med næringsmiddel- og fôrrelaterte projekter de siste 40 år。我想说的是,男士们都喜欢香水,有一个阳性的气味组织者så一些香水气味组织者(modning),有一个阴性的气味组织者(forråtnelse)一些香水组织者(forråtnelse) stått sentralt。Våre laboratory er utstyrt for både aerob og anaerob (oksygenfri) dyrking av mikro有机体,så vel som kjemisk og biokjemisk arbeid。Vi har også laboratory for arbeid med klase 2 micro有机体,noe som inkluderer de fleste vanlige næringsmiddelpatogene bakteriene。明升娱乐SINTEF和robotisert实验室用于effektiv筛选病毒组织者og prosser和avanserte质量espektrom -baserte分析仪。

我våre projekter samarbeider vi, forten med norsk næringsmiddelindustri,经常med SINTEF 明升娱乐Fiskeri og Havbruk, Avdeling Prosessteknologi og NTNU, institute . for Bioteknologi, men også med MATFORSK。

Nøkkelkompetanse, forskningsområder og producer

  • 为å øke holdbarheten评估av mikrobiell holdbarheet av næringsmidler og mulige tiltak
  • Utvikling av metoder for å sikre tilfredsstillende holdbarhet av næringsmidler, spesielt når innholdet av koksalt (NaCl) reduseres
  • Holdbarhetstester med tilsats av ikke-patogene forråtnelsesbakterier
  • 微生物黏附剂生物膜på overflater
  • 识别lokalisering av kilde(r)直到问题的组织者
  • 孤立og karakterisering av“husr -stammer”av starterkulriter og oppformering av disse for test- producksjon
  • Mikrobiell og (bio)kjemisk karakterisering av modningsprosesser i næringsmidler

Kontaktperson谢尔•Domaas Josefsen印加玛丽Aasen

Seniorforsker
930 86 027