直到hovedinnhold

Korrosjon og tribologi

Korrosjon og tribologi

乌特维克林av olje- og gas felt i pere og mer krevende farvann, introduction to nye og加强海上og海底工业。

我是korrosjonesbeskyttelse, miljøvennlig助理korrosjonesogtribologi。Vår kjernekompetanse eri materialer for tøffe miljøer, korrosjon under mekanisk belastning, slitasje og erosjonskorrosjon, og beskyttende og slitesterke belegg。Vi har også jøvannslaboratorium for langtidstesting i naturlig jøvann。Kombinert med avanserte teknikker for optisk karakterisering og overflatekarakterisering, gir dette oss mulighet til å utføre de fleste typer korrosjonstesting。Vår kompetanse er inn:

  • Rustfritt stål og høylegerte materialer
  • 铝镁噩
  • Organiske belegg
  • Metalliske / Metalliske是什么意思
  • Katodisk beskyttelse
  • Korrosjonstesting在mekaniske belastninger og i eroderende miljøer手下
  • Korrosjonstesting generelt
  • Kombinerer slitasje og korrosjon i offshore komponenter
  • 无论如何,请不要客气
Forskningsleder
962 29 250