Til Hovedinnhold.

Termoelektriske Materier Til Sensorer,Kjølingog utnyttelse av spillvarme

Termoelektriske Materier Til Sensorer,Kjølingog utnyttelse av spillvarme

明升娱乐Sintef Tilbyr Helhetlig kunnnskap Termoelektriske alifaler,调制员og systemer til bruk for Anvendelser Som Senserer,TilKjølingog Oppvarming Fra Mim88下载kroskala Og Oppover,OG Til Konvertering AV Varme Til Elektrisitet。

VåreTjenesterog Kunder:
Vi Har Lang Erfaring Med Grunnleggende OG Anvendte Studier AV Termoelektriske Materier OG Systemer。vi bidrartilÅutviklenye Materingystemer forÅdekkebehov i industi og gjennom offentlig finansierte prosjekter for Utvikling Av Nye Wenerasjoner Termoelektriske Generator OG调制员。Vi Arbeider Tett Sammen Med Andre Institutter,Universiteter Og Industri I Inn-Og Utland。

VI Arbeider Innen DisseOmrerådene:

 • karakterisering av morfologi og struktur med avansert mikroskopi og spektroskopi。
 • målingav termoelektriske egenskaper。
 • Modellering Av Termoelektriske Egenskaper Med Grunnleggende MetoderPåatomærtnivå。
 • Modellering AV Termoelektrisk Ytelse VedHøyereSkalaMed Metoder Med OG Uten RomligOppløsning。
 • Prossering OG Behandling Av Matering for NanoStrukturering,Metallisering,PåføringVBesttelsesslagOSV。
 • vuldering av hvilke alimener og systemer som Er最好的EGNET TIL EN Bestemt Anvendelse。
 • Utvikling Av Nye Konsepter for Bruk i Neste Generasjons Termoelektriske Materier
 • 测试AVPålitelighetog Bestandighet Ved Varmebhandling OG Mekanisk测试På材料OGModulnivå。

测潮:
vi arbeider tverrfaglig med fysikk,kjemi og MaterialVitenskap Somvårbasiskompetanse。VI Samarbeider MedMiljøerMedKPometanseinnen Systemanalyse,Toksikologi Og Samfunnsvitenskap I Prosjekter Hvor Detr Er Naturlig。在Utvikling Av Materier Har Vi en Centing Mellom Forskjellige Tyorisk Og Eksperimentell Kompetanse foraÅakselerereforløpet。Forskjellige Karakteriseringsteknikker Brukes jevnlig ob oderifisere svakheter og Utviklingsmuligheter Ved Eksisterende Systemer。

Termolektriske调制员
Dette En en Prinsippskisse AV Hvordan et Timoelektrisk制品Fingerer。de gule oggrønneklosseneer alimentimene somgjørjobben,og som sim88明升娱乐下载ntef utvikler。Nården ene siden vark opp,Det en ElektriskStrømoM kan Hentes Ut FradeGråMetalm88下载lene。

Typiske Oppdrag为OSS ER:

 • Utvikling Av Nye Termoelektriske alimiter og Systemer i Samarbeid Med Nasjonale Og InternasjonaleAktører。
 • Teoretiske Studier AV Potensialet Til et timoelektrisk草制品OG系统。
 • Karakterisering AV Termoelektriske Systemer OG调制器Førog etter测试。
 • 测试AV Stavilitet OG Holdbarhet。
 • Formidingling Av Kunnskapsgrunnlag og beslutningsrelevant informasjon tilaktørerpåulikenivå(mynditer,næringog lokaleaktører)。
Termoelektriske Materier,Skutteruditter OG Sinkantimoider。
Til Venstre:Skutteruderter er en gruppesværtlovende alivende alivente alionoelektriske调制er og generatorer。Bildet Viser Krystallstrukturen Til Skututududitt BasertPåatomskalamodelleringutførtved sin明升娱乐tef。TilHøyre:苗木klasse emonan klasse alimer som kanskje kan finnes i fremtige tompoelektriske anvendelser。Bilder Vacer KrystallStrukturen Til Topantimonid BasertPåatomskalamodelleringutførtved sinte明升娱乐f。
Sjefforsker.
990 18 428.