直到hovedinnhold

Katalyse

Katalyse

85- 90% av所有kjemikalieproduksjon er basert på en eller annen form av catalysator。明升娱乐SINTEF为både异源均质催化剂。我våre projekter vi vi mål å forstå både effekten av katalysatoren og samspillet mellom katalysator og resten av普罗森。我是一家医学和国际鼻工业学院的员工。

Vi arbeider innen disse områdene:

 • 高效节能工业加工设备
 • Hvordan oppgradere olje og ogass til drivstoff og kjemikalier på en energieffektiv og miljømessig måte
 • Hvordan konvertere biomasse til drivstoff og kjemikalier på en økonomisk, energieffektiv og miljømessig måte
 • Rensing av avgasser m88下载fra både fra transportsektoren og stasjonære kilder
 • Hvordan konvertere fornybar energi直到mer lagringsvennlig energi (kjemisk energi)
 • Hvordan konvertere karbondioksid til kjemikalier på en energieffektiv måte
 • m88下载Framstilling av finkjemikalier
 • m88下载Framstilling分别为异基因和均基因催化剂
 • 阿凡塞特·卡拉姆斯卡拉

Metode:
Våre forskningsprojekter kan bestå av både teoretisk og eksperimentelt arbeid。我们为普罗森尼研究人员提供了一种医学实验室和检测仪器,另一种微型检测仪器和一种试验仪器。m88下载我们最好在到货后再发货。为forståelse av rem88下载aksjonskinetikk og nanoegenskaper til katalysatorene, til testing ved betingelser for å optimalisere industrielle prosesser的基础研究人员。Vi kan øke materialene (katalysatorene) brukt i de ulike prosessene ned på nanonivå både før,在og更好的测试下帮助av avansert karakteriseringsutstyr。I tillegg til eksperimentelt arbeid utfører miljøet også kinetikk-, reaktor og prosessmodelering I tillegg til teknisk-økonomiske vurderinger。

Typiske oppdrag for oss er:

 • 测试og utvikling av både nye og kommersielle katalysatorer for valg av beste økonomisk og miljømessig løsning for industrien
 • 优化av industrielle prosesser ved å se på variasjon av betingelser(温度,trykk og fø desammensetting) og ulike katalyysator system
 • Identifisere effektive og økonomiske måter å m88下载framstille drivstoff og kjemikalier fra biomasse
 • Utvikling av nye kjemiske proesser for industrien
 • 如måter å,我们可以通过运输来帮助我们的系统m88下载
 • Utvikling av reaktor- og kinetikkmodeleller for industrien basert på eksperimentelle datm88下载a fra labororiet
 • 我的研究人员告诉我一些关于催化剂的信息。最好的研究人员应该做一些实验。

Kontaktpersoner:嘉斯米娜Hafizovic CavkaTorbjørn Gjervan

Forskningsleder
915 81 466