直到hovedinnhold

Reservoarkarakterisering og overvaking

Reservoarkarakterisering og overvaking

Vellykket karakterisering og overvåking av undergrunnenger avansert datainling og prosesering, og geofysiske metoder。Det endelie målet med disse teknikkene er å avbilde egenskapene til reet viktig informasjon for olje- og gassvirksomhet som spenner fra leting og m88下载økt oljeutinning til CO2-lagring。Å kunne beregne tilhørende usikkerheter er avgjørende for riktig tolkning av de resulterende bildene og for pålitelige økonomiske og miljømessige vurderinger。

Fokusomrader:

  • Nøyaktig avbilding med høy oppløsning
  • Vurdering av, for eksempel, usikkerheet i geofysisk avbilding
  • 联合反演数据集
  • Tverrfaglig integrasjon: geofysikk, bergartsfysikk, reservoir armodeling, bassengmodeling
  • kvanantifisering av mengden av hydrocarboneller CO2我et reservoar
  • CO的电磁学数据的地震误差2-overvaking
  • 地震虽然钻探

Seniorforsker
473 69 732