Til hovedinnhold

Batterier

Batterier

明升娱乐SintefUtførerforskning Som Dekker Store Deler Av Verdikjeden for Blockier。Dette Inkluderer Utvikling Av Li-ion Teknologi,Materinger for Nye Batterikjemier,Batteri Celledesign OG Prottyyper,Sensorteknologi,Kjølingog Kontrollsystemer(BMS)用于Boothiceller OG Batteripakker。Videre Arbeider VI MED评估AV Ytelse,Egenskaper og Levetid Av Prottyper Og Kommersielle Barder OG BubctIsystem for UlikeBruksområder。Sistnevnte InkludererOgsåAktivitetPåBoarierIHøyspenningssystemerog dertil egnede kabler og koblinger。


SINTEF innehar også kompetanse på råmaterialer nødvendig for battericelleproduksjon, optimalisering av produksjonsteknologi inkludert automatisering og digitalisering, samt gjenvinning og gjenbruk av batterier etter endt levetid.

Vi har ekspertise på ladeinfrastruktur og komponenter for høyspennings ladesystemer, integrasjon av batterier i det elektriske nettet, hybride batteriløsninger, batteristyrings-system, gjenvinning og resirkulering av batterier. Andre typer elektrokjemisk energilagring som superkondensatorer og flytbatterier er også relevante forskningsområder.

Det er et sterkt økende behov for energilagring, spesielt knyttet til elektrifisering av transportsektoren med elektriske biler, busser, ferger, skip og fly. Et annet viktig område er stasjonær energilagring der batterier kan bidra til lastutjevning og balansering av det elektriske nettet. I tillegg er det økende fokus på energilagring i forbindelse med variable energikilder som vind og sol.

Norge Er Pioner Innen Elektrifisering Av Maritim Sektor。denførsteelektriskefergen ble lansert我2015年og mange flere er siden tatt我bruk。I 2020 VIL 26 Elektriske Ferger Bli Tatt I Bruk Og Innen 2030 ErMålet在Alle Fergestrekninger I Norge Skal Driftes AvNullutslippsfartøy。DetteInnbærer实现AV Rundt 200 Ferger Med Fullelektrisk漂移eller Hybridteknoly,Alternativt Andre Brensler Som Biobrensler。I TilleggØkerBrukenAv Elektriske OG HybrideLøsningernannandnantreMaritimeOmråderOMHortigbåterog Cruiseskip。

高福尔斯克
986 67 654
高福尔斯克
982 43 955.

nyheter.

SINTEF bidrar aktivt til utvikling innen forskning og innovasjon (F&I) i det europeiske batteriøkosystemet.

I denne sammenheng er vi involvert i flere store europeiske initiativer innen batterier, hvor vi jobber for å støtte og styrke batteriindustrien. Blant disse initiativene er欧洲电池联盟(EBA) som fokuserer på industriell utvikling samt det store forskningsinitiativet Battery 2030+ som jobber for å utvikle banebrytende innovasjoner innen batteriområdet. I tillegg kommer欧洲能源研究联盟(EARE)SITT DELPRAMAG POE Energigagringsom ivaretar et helhetlig arbeid med batterier i sammenheng med energilagringsteknologier.

电池欧洲etip.Har En Viktig RolleIÅSamleF&I Bransjen Innen Hele Verdikjeden for Bublier Og Spiller en Viktig Rolle I Utformingen Av Den Strategiske Er Europn Innen Batteri Isuropian Innen innen innen in innen in innen in innen enthen in indensien。

明升娱乐Sintef Spiller enNøkkelrolleietips sekratariat。

Kontakt i EU-arbeid:

埃德尔谢里丹

埃德尔谢里丹

Senior forretningsutvikler
+47 982 43 451
纳姆
埃德尔谢里丹
Tittel
Senior forretningsutvikler
纤维
+47 982 43 451
Avdeling
Elkraftteknologi
kontorsted.
特隆赫姆
公司
明升娱乐Sintef Energi As.

Prosjekter.

ekspertiser.

Laboratorier