直到hovedinnhold

Batteriteknologi og materialutvikling

为å utvikle både selve batteriteknologien og tilhørende materialer,您现在的位置是:虫网>资源下载>其他产品> skningsinsatsm88下载Fra utvining og foredling av råmaterialer og produksjon av aktive batterimateraler, til nye batterikjemier, nye celledesign og nye konsepter for cel风duksjon。我是明升娱乐SINTEF jobber vi medkunder I hele verdikjedenm88下载 - fra råmaterialproduksjon直到gjenbruk og resirkulering。sirkulr økonomi og bærekraft er en rød tråd i all forskning vi jør knyttet til battery。

Publisert

Tidligere har超过95%的所有电池生产jon foregått i亚洲(hovedsakelig Kina, Japan og Sør-Korea)。我想为我的木卫二准备一些材料。m88下载男人de siste 2-3 årene har Europa begynt å satse på batteriproduksjon。她的打火机在å bygge opp在挪威的欧洲工业。

在Europa skal bli selvforsynt med batterier og ikke minst materialene som benyttes i materialproduksjon, er det ekstremt viktig at vi utvikler vår kunnskap om råmaterialutvinning, materialutvikling og -produksjon, samt batter冰岛麻duksjon。我想给你发短信,请到råmaterialer我cel风duksjon være viktige faktorer som bidrar til å redusere karbonfotavtrykket til battery。

Norge er godt posisjonert og en rekke konkurransefortrinn for kostnadseffektiv, miljøvennlig batteriproduksjon med lavt CO2-fotavtrykk:


挪威可以生产世界上最环保的电池,但这是我们迅速共同创造和创造新知识的能力,这将决定我们能成功创造多少就业岗位。加入我们的实验室,了解更多关于挪威的下一个工业冒险。

我S明升娱乐INTEF har vi spisskompetanse på materialutvikling, batteriproduksjon, råmaterialer og resirkulering。我一直在管理工业,但我也参与到我的项目中来。她的名字是årene。

我2021台设备检测实验室基础设施的电池剥皮。m88下载Med kontinuerlig videreutvikling i årene som kommer vi også您的邮箱地址:vår kompetanse.I de nye laboratoriene vi kunne lage og teste battericeller I kommersiell størrelsesskala samt videreutvikle produksjonsesser som mising av“slurry”,elektrodeproduksjon (inkludert tørkemetoder), sammenstilling av celler og elektrokjemisk k øring og testing av disse。

Vi arbeider innen disse områdene:

Typiske oppdrag for oss er:

  • 评估电池的原材料和生产厂家m88下载
  • 这是我在工业化国家的产品
  • 试验电池模块评估,降解电池模块

你想要什么?

  • Materialleverandør
  • Battericelleprodusenter
  • 电池模块制造商

Kontaktperson

Relevante prosjekt

电池2030+ - storskala forskningsinitiative

BATTERY 2030+ er stort og langsiktig europeisk forskningsinitiativ med en visjon om å finne fremtidens bærekraftige BATTERY og gjøre det mulig for Europa å nå de målene som er skissert i European Green Deal。

HELIS - Høyenergi诉讼电池

HELiS projektet er and samarbeid mellom Graphene Batteries AS og 明升娱乐SINTEF, med mål om å utvikle og demonstrere et industrielt skalerbart litum svovel batteri med høy kapasitet og lang levetid。

鳄鱼- Første kompakte系统的effektiv gjenvinning av kobolt

Kobolt er et viktig materiale for å få realisert“det grønne skiftet”,og etterspørselen har økt kraftig de siste årene。鳄鱼- projektet har som mål å bidra til en drastisk reusering av forsyningsrisikoen for kobolt i Europa。Dette skal gjøres ved å øke effektiviteten i gjenvinnings- og ekstraksjonsprosesser, både m88下载fra sekundære og primære koboltkilder。Ambisjonen er å oppnå dette med lav miljøbelastning og redusert energiforbruk。鳄鱼vil også bidra til løsninger med små investingskostnader, og dessuten maksimere utnyttelsen av“lokalt”avfall。