Til hovedinnhold

Energi- og nullutslippsløsninger for bygg og områder

Energi- og nullutslippsløsninger for bygg og områder

在nullutslippssamfunnet realiseres顺风社,trengs det nye løsninger for bygninger og områder. I samarbeid med næring og offentlige aktører utvikler vi løsninger for å bygge, drifte og bruke bygg og områder. Målet er riktig energi- og effektbruk, godt inneklima i byggene og å minimere klimagassutslipp i hele livsløpet.

Kontaktperson

Terje Jacobsen

Terje Jacobsen

Forskningsdirektør

Ekspertiser

Laboratorier

Aktuelt

200 millioner EU-kroner til ARV-prosjektet

Prosjektet, som ledes av NTNU med SINTEF og Oslobygg som partnere, skal legge føringer og sette et politisk rammeverk for fremtidens energieffektive og sirkulære løsninger i byggenæringen.

Skal forske seg til mindre avfall i kommunale byggeprosjekter

Gjennom bedre planlegging og målrettet oppfølging av prosjekter, skal avfallet fra byggeaktiviteter mer enn halveres. I samarbeid med SINTEF skal Omsorgsbygg Oslo KF, Asker og Bærum kommune utvikle anskaffelser som kan redusere avfallsmengden i de kommunale byggeprosjektene.

Prosjekter