直到hovedinnhold

Helse og velferd

Helse og velferd

Uten Innovasjoner Som Bidrar直到Øktkvalitet ogom effektiviserer drive,Diageostikk og Behandling,Vil det ikkeværemuligåvidereføreverferdsstatenmed gode tjenester tillast。

明升娱乐Sintef Bidrar TIL God Helse Og Livskvalitet Gjennom Forskning OG Utvikling I Alle Faser Av etPasientforløp:赫尔弗里姆明og Forebyging Av Sykdom OG克拉德尔,诊断,疯狂,康复ogoppføling。Dette Skjer I et Samarbeid Med Arbeidsliv OG Utdanning,Helsevesen,Pasient- og BrukerorganisaSjoner Ognæringsliv。

数字化是对私人飞机的主要驱动。Digitalisering av arbeidsprosesser og behandling gir muligheter for bedre kvalitet og økt produktivitet。结果可用于预测、诊断和处理。Det gir også muligheter for norsk helsenæring, og vil dermed bidra både til flere arbeidsplasser og økte eksportinntekter。

Gode helsedata m88下载fra registration, helseundersøkelser med store befolkningsgrunnlag og biobanker gir Norge et vesentlig fortrinn inn forskning og innovasjon。Utnyttelsen av helsedata gir nye muligheter for næringsutvikling, fordi stordataanalysis, kunstig intelligens og maskinlæring anvendt på våre helsedata har et stort potential。

Sanntids tilgang på pasentdata åpner for nye og mer effektive måter å jobbe på - deriblant digitalt støttede helsetjenester som velferdsteknologi, medisinsk avstandsoppfølging og hjemmesykehus。Slik tilgang på pasientdata kan også bane vei for en bedre samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, og økt pasientsikkerhet。Dette vil føre til en helhetlig helse- og velferdstjeneste som spesielt sårbare grupper som psykisk syke, barn og unge, folk med sammensatte behov, kroniske sykdommer og eldre trenger å møte。

Kunnskap om bioteknologi og nanomedisin kan bidra til å bygge opp og videreutvikle industri for produksjon av biologiske medisiner i Norge。Vi kan utvikle innovative medisiner for ny behandling, utnytte råvarene mer effektivt, minske produksjonskostnadene, minske fotavtrykket og øke fleksibiliteten til produksjonen。Å klare å produsere raskere og billigere vil bidra til å gjøre slik medisin tilgjengelig for en større del av verdens befolkning。

明升娱乐SINTEF forsker på og bidrar til løsninger innenfor hele dette spekteret。

Gode helse- og velferds øsninger må till om fremtidens helsetjenester skal bli bærekraftige i økonomisk forstand。明升娱乐SINTEF har også lang tradisjon forskning og utvikling knyttet til Global helse, der vi bidrar til å innfri FNs bærekraftsmål。

Seniorforsker
+47 934 52 439

Aktuelt

她要为挪威人民提供更多的机会,因为她要为挪威人民提供更多的机会。

Prosjekter

VI Skaper FremtidensLøsningeregre helse og velferd

ekspertiser.

实验室

z