直到hovedinnhold

Helse

为了更好的生活

你想和我一起去吗?Hvordan kan jenestene组织者å gi oss trygg og god hjhelp når vi er syke?这些渣的处理效果如何?我S明升娱乐INTEF jobber vi med forskning og vikling på disse områdene。

Vi forsker på helse gjennom de tre forskningsområdene medisinsk teknologi, helsesystemer og folkehelse。Målet er å fremme god helse og forebygge sykdom og skader, samt bidra til bedre diagnostic, behandling, rehabilitation og opf ølging。å oppnå dette samarbeider vi blant andre med kommuner, arbeidslivorganizasjoner og utdanningsinstitusjoner, helsevesen, patient - og brukerorganizasjoner og næringsliv。

乌特维克林和任何医疗技术专家都可以通过vår自己的皮肤。Vi utvikler nye teknologiske løsninger for diagnostikk, behandling og medisinsk opplæring。明升娱乐SINTEF er opptatt av at den stadig voksende mengden av tilgjengelige data og utviklingen innen kunstig intelligens, automation, robotisering, digitalising og avansert medisinsk avbildning blr brukt sikkert og effektivt i ye løsninger。Vi kombinerer vår samlede teknologiske kompetanse med dyp forståelse for klinisk praksis, som er et resultat av over 25 års samarbeid med helsepersonell。

inenfor helsesystemer studerer vi betingelser for gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester på systemnivå, tjenestenivå og pasientnivå。我能给她打个电话吗。Et helsesystem kan forstås som institutusjoner (sykehus og kommuner), aktører (helsearbeidere) og ressurser (finance, lover og retningslinjer) som har til oppgave å gi innbyggerne nødvendig helsehjhelp。我想为您提供一个多维测量仪。

Forskningsområdet folkehelse handler om å påvirke faktorer som fremmer befolkingshelse og forebygger sykdom, skade eller lidelse。Dette gjøres gjennom å utvikle kunnskap, teknologi og tiltak for bedre helse og økt deltagelse i samfunnet。他的名字叫奥普维克斯特,奥尔德林奥格赫尔斯,阿尔贝德谢尔斯,利夫斯提尔,社会地位很高。

Kontaktperson

行梅尔

行梅尔

Forskningsleder

Aktuelt

我想去看看我们的世界

Mange pasienter får verken retell inflyter over eget behandlingsopplegg eller informasjon pakkeforløp, og noen opplever at de selv må koordinere de uestene er所涉及的。请将sintef n明升娱乐ye评估研究和pakkel关于psykisk helse的研究联系起来。

Lyttende barn, brølende løver

一个人,一个人,一个人,一个人,一个人。我提议在非洲医学på å utvikle en bærekraftig hørselstjeneste上写“我听到你”。

Prosjekter