Til hovedinnhold

Hydrogen

Hydrogen

Hydrogen har krefter nok til at stoffet løftet NASAs romferger. Og så klimavennlig er dette brenselet, at eksosen kun er vann.

EU ser rent hydrogen som en av bærebjelkene i sitt kommende energisystem.

氢kan brukes til mye:somålagestrømismåog商店Kraftverk,Drive Elektriske Vogntog,Lokomotiv Og Skip,OG Gi Bygninger Varme - UtslippsFritt!SamtGjøreindustiprosessergrønnere,e​​ksempelvisstålproduksjon。

氢气Fremstillespå到måter。alt 200Årsiden klarte pionereråspalte vann med elektrisitet til氢og Oksygen。Prosensen路人GODTTILÅLAGREUFORUTSIGBAR TILGANGPÅSOL-OG VINDKAFT,I Situasjoner der Barderier Ikke Har Nok Kapasitet EllerNårEnergikalles lenge。

Men om EU raskt skal få nok rent hydrogen til energisystemet sitt, trengs også ren, naturgass-basert hydrogen. Norge kan bidra til dette om vi deler naturgassen vår i to. Det vil si: Går over til å selge kun den ene bestanddelen – hydrogen. Og så fanger og returnerer CO2, klimagassen som naturgassens bestanddel nummer to – karbon – vil bli omdannet til i gassbaserte hydrogenfabrikker.

SINTEF forsker på viktige områder innen hele verdikjeden for rent hydrogen fra produksjon til transport og lagring, og sluttbruk.

Kunnskap på disse områdene gir Norge en gyllen sjanse til å utvikle ny grønn industri som verden vil trenge for å få bukt med klimakrisen.

Forskningsleder
412 22 758.
Forskningsleder
+47 901 22 501

nyheter.

Prosjekter.

Ekspertise

Laboratorier

Z.