Til Hovedinnhold.

Innovasjon I Offentlig Sektor

Innovasjon I Offentlig Sektor

Offentlig Sektor Spiller enAvgjørenderolle i dagens samfunnsutfordringer。

Forvaltninenen Sysselsetter 1/3 Av Arbeidskraften I Norge,OGUtgjør超过50%AVFactlandsøkkonyien。Sektoren ErnæringslivetsStørsteKunde,Men ErOgsåderesKonkurrentinnen MangeOmråder。Daglig ytes det tjenester somangårossall,pålokalt,区域性og nasjonaltnivå。我Satsningen Innovasjon I Offentlig Sektor Samler,Utvikler Og Tilbyr Si明升娱乐ntef Sin KompetansePåHvordanForfentligSektorBørdridfremInnovasjoner I Sin Egen Virksomhet。

HVAGjørSi明升娱乐ntef?


明升娱乐Sintef Innehar Tverrfaglig og Forskningsbasert Kompetanse Som Kan Kombineres Etter Behov I Innovasjonsprosjekter。VI腿腿Grunn在GevinsterOppstårieet samspill mellom brukernes kunnskap eg ever,Teknologiens egenskaper og Consorisatorisk Kontekst。Teknologibaserte InnobasessesserInnbærerderåhebembembådemenneskelige,Teknologiske OG Conorisatoriske Endroinger。
Innovasjon i Offentlig Sektor Ertte Komplekst,Med Mange Interessenter OG Hensyn Som Skal Ivaretas。våreforskere arbeider iskjæringspunktetmellom samfunnsvitenskap og teknologi。Det Faglige MangfoldetGjør在Sint明升娱乐ef KanVæreGotlyLeverandørfor Utviklingsprosjekter,Men Vi Arbeider Ittest Sammen Med Partnere I Akademia OgNæringslivet。

Forskningsleder.
918 97 017

våre滚筒

VI Fyller Ulike Roller i Prosjektene Vi Deltar I:

  • Forskningsbasert Innovasjon.:VI Bruker ForsknissBaserte MetoderTilÅÅuvikleNy Kunnskap,Tjenester og Teknologi。vi kjenner virkemiddelapparatet godt。明升娱乐塞尔德·埃尔·福尔·贝尔·贝尔·贝尔·埃莱特·奥格林斯热艺。
  • Koordinator.:vi bidrar til god dialod mellom offentlige etater ognæringsliv,竞技场ognæringsliv,og-gjennomføring,og koordinerer nasjonalekunnskapsmiljøer。
  • 评估员:VIGJENNOMFØRERUTREDINGER OG EVALUERINGER。BådeSom del Av Innsiktsarbeid Og for Kartlegge Og DokumentereOppnåddeyefekter。
  • kunnskapssspradning:Vi Sprer Kunnskap Om Gode Innovasjoner Gjennom工作坊,Viteenskapelig发布Og Deltakelse I Offentlig Debatt。
到Voksen Damer Snakker Sammen。De ErPåetLegeKontor。

ekspertiser.

nyheter.

Prosjekter.