Til Hovedinnhold.

基础设施m88下载

基础设施m88下载

Klimaet是挪威的一名高跷。Global oppvarming forsterker nå sårbarheten til det bygde miljø, og bygningskonstruksoner og infm88下载rastruktur i deler av landet må tåle større påkjenninger。

对于Åopprettholde forventettholde forventet levetidpådetbdemiljøtrengervi卧室代理人为Åvurdererisiko og tekniskeløsningersom tar hensyn til lokalklima。明升娱乐Sintef Har KompetansePå:

 • KlimalasterPåbåbygningerog Infm88下载rastuktur
 • Lokal Klimatilpasning.
 • fuktpåkjenningog -sikkerhet i nye og eksisterende bygninger
 • Bestandighet og Levetid for Materialer Og Konstruksjoner
 • BlågrønneLøsningerfor bygninger og I UrbaneOmråder
 • overvannshåndtering.
 • byging我skredutsattemiljø
 • GeoTekniske Konsekvenser Av Endringer I GrunnVannstand
 • risiko- ogsårbethetsanalyser.
 • BeslutningsproSesser我普拉丁og prosjektering
 • kommunalt klimaplanarbeid.

kontakpretson.

BERIT时间

BERIT时间

Sjefforsker.

Aktuelt

VåtereKlimaGjørMassivtretakUtsatt for Fukt

bygging med massivtrectreater blir mer og mer vanlig,og medvåtereværiventebørbransjen skjerpe fokusetpåfuktsikkerbyggeprosess。UndersøkelserViser Nemlig在innygddneedbøriemasivtretakkantaÅrevisÅtørkeut。

NÅkan norske kommunermålehvor gode deerpåklimatilpasning

Kommunene Har Ansvar forÅ锡克瑞斯勒列尔,Bygg of Infrastuktum88下载r MotKlimapåkjenningerSom Flom,Skred Og Styrtregn。明升娱乐Sintef-Forskere Har Utviklet et Rammeverk forÅmåleHvordande Ligger A A Are Arbeidet。

明升娱乐Sintef DeltarPåKlimatoppmøteti glasgow

- Klimaløsningenevi Jobber Med Krever Uttrakt Samarbeid MellomNæringsliv,Politikk OG ForskningPåVersAv Landegrenser。Derfor Skal 明升娱乐SintefIårøkeSittnnasjementPåfnsKlimatoppmøte,Sier Alexandra BechGjørv,Konsernsjef I Sintef。

Åpnebekker redder byene fm88下载rainsivømelse

GjenåpningAv Bekker Som Er Lagt IRørReduserer Risikoen forveriveømelse。男人bekkeåpninger en omfattende proses med flere fallgruver。en ny weileder为平坦的oggjennomføringernåpåplass。

Prosjekter.

ekspertiser.