Til Hovedinnhold.

昆斯蒂格纽约州

昆斯蒂格纽约州

Kunstig intelleng ogMaskinlæringharståttfor flereviktige gjennombrudd。alloritmer basertpåkunstig intellentskan med stadigstørrenøyaktighet,gjenkjenne tekst,tale,lyder,bilder,ansikter og mye mer。

DataMaskiner og Maskiner kan Trekke UT Menneskelig Kunnskap OG Samhandle Med MenneskerPånnaturligmåte的Det Maskiner vanlig。Tyte Har ManOppnådddÅBrukeNye Hierarkiske,Matematiske Modeller,Store Datavolumer TILOpplæringAVDisse Modellene SamtulikeLøsningerforåinkludere tidligere kunnskap i modellene。

kunstig intellenser en en sentral del av smart分析avstørredatavolumer som ikke Kan Proseseres Av Mennesker。VedÅBrukekunstig intellents har norgenåmulighetentilÅsssseefortrinngjennom bruk avhøykvalitetsdata og kunnnskap,som vi allerede everitter。

Forskningsleder.
+47 932 03 879
高级Forretningsutvikler
+47 928 10 967

aktuelt

Prosjekter.

ekspertiser.