Til Hovedinnhold.

programvare- og tjenesteinnovasjon.

programvare- og tjenesteinnovasjon.

我是萨姆森·梅纳尼克Adgang TilDigitaliserteLøsninger,Uavhengig AV Tid Og Sted。vi benytter slikeløsningerbla。对于Åfåhverdagentilågårcredt,detVæreSegPåHabbeller Privat。

Med Tingenes Internett(IoT)BlirOgsådenforyskeog den digitale verden Koblet Sammen,og Gjennom en Mer Uttrakt Bruk Av数据(大数据)og Effektiv kommunikasjon vil vifåverdikjede frarådatatil分析,og gjernm88下载e视线探测,feslutnstøtte。Dette Omtales Ofte Som ComputingConveruumnårløsningerinvaretra heleforløpetfrasem88下载nsorene som Er KobletPåf.ke。Feaseke Gjenstander TilSkyløsningerSom Kan Sette Det Hele Sammen forSikrebådeEnforsvarligog Tillitsvekkende Brukeropplese。VI Forsker FREM Metoder OGVerktøyOMGirVåreKunderogPartnereFørsteklasses设计og Innovasjon Av Programvare Og Tjenester for Denne TypenLøsninger。

forskningssjef.
+47 930 12 639

ekspertiser.